English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Dunin-Kwinta, Izabella
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
Author Adamczewski, Lucjan
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1376
Abstract Dotychczasowe opracowania na temat osobowego czasu połowu, czyli godzin efektywnego trałowania w tzw. "dniu połowowym"...
Pages 183-199
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Wstępna ocena związku pomiędzy wydajnością połowu a dobowym czasem połowu na przykładzie rejsu trawlera serii B-23 w 1974 roku
Type Original scientific article
References
  1. Adamczewski L.: Dobowy czas połowu oraz czynności i warunkujące /na przyjkładzie rejsu m/t "Granik" w 1974 roku/. Dyplomowa praca inżynierska, Wyższa Szkoła Morska, Szcdzecin 1976 r. /maszynopis/
  2. Borkowska - Kwinta I.: Dzień połowowy jako miara nakładu połowowego. Zeszyty Naukowe WSR, Olsztyn, tom 23 nr 563, Olsztyn 1967
  3. Dunin-Kwinta I.: Długość dnia połowowego na polskich kutrach. Technika i Gospodarka Morska 1975, nr 1
  4. Dunin - Kwinta I., Bojanowski A.: Badania dobowego czasu połowu polskich statków rybackich, Opracowanie dla Zjednoczenia Gospodarki Rybnej, Szczecin 1974 /maszynopis/
  5. Dunin - Kwinta I., Słojewski J.: Próba oceny wpływu warunków meteorologicznych na dobowy czas połowu w rejonie ławice Georg'a. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie 1976, nr 64
  6. Trzeciak E.: Jesienno - zimowy sezon połowów w rejonie ławicy Georg'a na podstawie rejsu statku m/t "Likodyn" w 1973/1974r. Dyplomowa praca inżynierska, Wyższa Szkoła Morska. Szczecin 1975 /maszynopis/
  7. Wojtowicz A.: Sezon połowów wiosenno-letni na łowisku George;a na przykładzie rejsu trawlera-zamrażalni serii B-18 m/t "Sejwel". Dyplomowa praca inżynierska, Wyższa Szkoła Morska, Szczecin 1974 /maszynopis/
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 3
Tables 3
Published 1976-02-11
Accepted 1976-01-13
Recieved 1975-12-13


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds