English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

10 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej, no. 10 / 1976 

Recent Submissions

 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Kura, Barbara; Łączkowski, Marceli (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Próbki przędzy polikaproamidowej preparowanej emulsją poliuretanową PU-401, poddawano na świetlaniu promieniowaniem ultrafioletowym w aparacie Xanotest. Do emulsji zastosowano dodatki: barwników syntenowych /zawiesinowych/. krzesionki Arsil i czynnika sieciującego PTF. Po naświetleniu próbki przędzy poddano badaniom wytrzymałościowym. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów stwierdzono, że długotrwałe działanie wskaźników wytrzymałościowych przędzy niepreparowanej i preparowanej.
 • Wojtasik, Kazimiera; Łączkowski, Marceli (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Opracowano metodę oceny jakości preparowanych węzłowych taknin sieciowych, na podstawie pięciu zaproponowanych wskaźników. Badania przeprowadzono na tkaninach sieciowych z przędzy poliamidowej produkcji polskiej i japońskiej, zarówno preparowanych jak i niepreparowancych. Podano wyniki pomiarów dla tkanin, a następnie dokonano oceny tych wskaźników. Przeprowadzono próby ustalenia optymalnego obciążenia, przy którym powinny być suszone preparowane tkaniny sieciowe, w celu nadania im najkorzystniejszych własności fizykomechanicznych.
 • Krupowies, Jan; Łączkowski, Marceli; Pogorzalska, Zofia (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przeprowadzono preparację przędzy i tkaniny z polikrapomidu /PA6/ za pomocą emulsji poliuretanowej PU-401 z dodatkiem różnych ilości trójizocyjanianu blokowanego fenolem /PTF/ jako czynnika eiesciującego. Zbadano w jakim stopniu dodatek tego środka wpływa mody -fikująco na takie własności fizyczne preparowanej przędzy, jak: sztywność, sorpcja wody, rozpuazczalność na-niesionej powłoki i jej adhezja do tkaniny poliamidowej. Stwierdzono, że usieciowanie powłoki poliuretanowej po- prawia wydatnie charakterystykę przędzy rybackej i wykonanych z niej tkanin sieciowych.
 • Wojtasik, Kazimiera (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W artykule opisano przeprowadzone przez autorkę badania fizykomechaniczne różnie preparowanych segmentów dennego włoka śledziowego 28/32 w czasie jego eksploatacji na trawlerze s/t "Łużyca". Sznurkowe tkaniny stylonowe preparowano: emulsją poliuretanową PU-401, emulsją ROKYL C-1 i roztworem Poliamidu - M. Stopień zużycia włoka w czasie jego pracy oceniano na podstawie: zmian grubości sznurków w bokach oczek tkanin, zmian prześwitów oczek oraz opracowanego przez autorkę wskaźnika zmechacenia.
 • Kosiński, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Intensywny rozwój rybołówstwa spowodował doskonalenia metod konstrukcji narzędzi połowu. Jednym z szerzej skoaplostowancyh narzędzi jest włok pelagiczny i denyy. Projektowanie włoków wiąże się ze znajomością charakterystyk hydrodynamicznych tkaniny sieciowej. Dotychczas były przeprowadzone badania tkanin sieciowych celem ustalenia ich charakterystyk hydrodynamicznych.
 • Kosiński, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Od chwili zastosowania na statkach łowczych włoków palagicznych, nurtuje użytkowników problem ich prawidłowej eksploatacji. Jedną z głównych przyczyn awarii jest nieprawidłowe rozwarcie poziome i pionowe tych włoków. Ażeby wyeliminować tę przyczynę, należy obliczyć jakie powinno być rozwarcie poziome i pionowe eksploatowanego włoka. Autor proponuje sposoby obliczania rozwarcia pionowego i poziomego włoków pelagicznych w zależności od ich konstrukcji.
 • Litwinowicz, Henryk (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Badanie przechodzenia ryb przez ściany włoka metodą przechwytników sieciowych polega na przechwytywaniu ryb, które wydostają się z włoka na zewnątrz przez tkaninę sieciową. Przechwytniki w kształcie małych woreczków wykonuje się z cienkiej tkaniny sieciowej o wymiarze oczka 20-25 mm, które nazywa się na poszególne segmenty włoka na zewnętrznej jego stronie. Opisaną metodą można prowadzić badania ucieczki ryb przez ściany włoka pelagicznego i dennego, zarówno na statku naukowo-badawczym jak i na przemysłowym . Metoda została sprawdzona dla takich gatunków ryb jak: śledź, makrela, ostrobok, pagrus, dorade i jęzor. W przedstawionej metodzie opisano konstrukcję przechwytnika, technologię naszywania na włok, obliczania wyników oraz inne sprawdzone praktycznie wskazówki odnośnie prowadzenia badań.
 • Dunin-Kwinta, Izabella; Adamczewski, Lucjan (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Dotychczasowe opracowania na temat osobowego czasu połowu, czyli godzin efektywnego trałowania w tzw. "dniu połowowym"...
 • Kokot, Roch (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W pracy niniejszej przedstawiono wyniki badań dotyczące wydajności surowca rybnego przy przerobie sardyny na tusze /SOP - sardyna odgławiana patroszona/ za pomocą urządzenia Baader 134. Baader 134 jest urządzeniem przystosowanym do odgławiania, patroszenia i filetowania ryb o wymiarach 15-25cm. Badania wydajności surowca rybnego przeprowadzono na trawlerze B-29 na łowiskach południowo - zachodniej Afryki w lipcu 1975r.
 • Kokot, Roch (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Ryzyko zderzenia jest to pewien stopień nasilania możliwości zderzenia, który przede wszystkim zależy od odległości. Wystąpienie groźby ryzyka zdarzenia zależy przeto w dużej mierze od odległości dzielącej dwa statki "idące"na zderzenie. Przy dużej odległości miedzy statkami, /np. w momencie zobaczenia się statków "idących" na zderzenie przy dobrej widzialności/ możliwość zderzenia nie występuje, a zatem i nie ma ryzyka zderzenia. W takiej sytuacji oczywiście, statki nie potrzebują stosować reguł wymijania.
 • Jaworski, Stefan-Leszek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Ustalenia całokształtu perspektywistycznych potrzeb szkolnictwa morskiego wszystkich szczebli jest zdaniem niezwykle trudnym, przede wszystkim w związku z brakiem w zasadzie, programu rozwoju rybołówstwa morskiego w latach 1981-1990 jako podstawy do ustalenia tych potrzeb. Sytuacja ta wynika głównie z trudnych do przewidzenia konsekwencji związanych z rozwojem sytuacji polityczno - prawnej na łowiskach świata.
 • Seidler, Wiesław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Szelf północno - zachodniej Afryki i wody przyległe tworzą ciekawy rejon biogeograficzny, będący rezultatem wpływów borealnych, subtropikalnych, tropikalnych i śródziemnomorskich. Warunki hydrologicne kształtowane są tu przede wszystkim przez stały powierzchniowy prąd Kanadyjski, niosący wody oceaniczne z kiewunku N-W później na S zdłuż wybrzeży do 20stN i przez żyzne "upwellingi" występujące u wybrzeży Maroko, Sahary, Maurstanii i Wysp Zielonego Przylądka.
 • Bojanowski, Andrzej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Pierwsi absolwenci - inżynierowie ukończyli Wyższą Szkołę Morska w Szczecinie w mracu w 1974 roku. Część z nich pisała swoje prace dyplomowe w Instytucie Rybołówstwa Morskiego. Po dwóch latach 17 inżynierów Wydziału Nawigacyjnego - specjalności połowy morskie na studiach dziennych i zaocznych ukończyło swoje prace...
 • Bojanowski, Andrzej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Z życia naukowego Instytutu Rybołówsta Morskiego Wyższej Szkoły Morskiej w 1975 Roku

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds