English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

09 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej, no. 9 / 1976 

Recent Submissions

 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Stępniak, Adam (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W artykule poddano ocenie porównawczej układy napędowe statków ze śrubą stałą i nastawną. Opierając się na przykładzie statków masowych typu B-447, wykazano celowość zastosowania śruby nastawnej dla tego typu statków oraz potrzebę udoskonalenia projektu siłowni pod kątem wykorzystania wszystkich zalet tego typu śruby.
 • Jaworowski, Józef; Pawski, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W artykule przedstawiono przegląd metod oczyszczania paliw na statkach. Omówiono wirowanie, systemy filtracyjne, systemy homologacji. Podano krytyczną ocenę każdego z przedstawionych sposobów i zaproponowano kierunki badań w tej dziedzinie.
 • Jaworowski, Józef; Pawski, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W artykule przedstawiono zbudowane w Instytucie Technicznej Eksploatacji Siłowni Okrętowych Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie stanowisko do badania efektywności oczyszczania paliw ciężkich sposobem wirowania. Omówiono możliwości zastosowania stanowiska do różnego rodzaju badań jak też do celów dydaktycznych.
 • Pawski, Jerzy; Wiewióra, Antoni (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W artykule przedstawiono przegląd zagadnień związanych ze zastosowaniem systemów gazu obojętnego. Omówiono podstawy teoretyczne, dotyczące składu i zmian składu atmosfery w zbiorniku oraz możliwości zabezpieczenia zbiorników przed wybuchem. Przedstawiono źródła i rodzaje gazu wraz z akresem ich stosowania. Podano przykłady typowych rozwiązań systemów gazu obojętnego. Omówiono najważniejsze elementy systemów.
 • Drozdowski, Józef (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W artykule wykorzystano analityczne dane uzyskane w ciągu kilkuletnich badań eksploatacji wybranych typów głównych silników okrętowych. Badania prowadził na statkach PMH zespół pracowników Instytutu Podstawowych Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Na podstawie analizy zaistniałych nesprawności podano sposób opracowania wyników informacji eksploatacyjnych w celu określenia wskaźników niezawodności wtryskiwaczy. Praktycznie wnioski wynikające z tych badań zostały podane w końcowym punkcie opracowania.
 • Drozdowski, Józef (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  A artykule podano ogólny model eksploatacji statku w ujęciu matematycznym oraz omówiono niektóre zagadnienia niezawodności siłowni statku, sposobu o metody badania. Podano również sposoby matematycznego określenia optymalnego okresu eksploatacji statku i praktycznego korzystania z wzorów i wykresów. Zilustrowano to szeregiem przykładów. W konkluzji podano wnioski wypływające z rozważań a posiadające praktyczne zastosowanie dla służb technicznych armatorów i prowadzonych w przedmiocie prac naukowo - badawczych
 • Drozdowski, Józef; Etynkowski, Bogusław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Artykuł przedstawia wyniki pomiarów mocy indykowanej okrętowego silnika wolnoobrotowego Sulzer typ 7RD76 zainstalowanego na statku m/e "Ziemia Białostocka" Polskiej Żeglugi Morskiej w Szczecinie. Celem tych badań jest uzyskanie prawidłowego rozkładu mocy na poszczególnych cylindrach. Pierwsza część artykułu zawiera uwagi ogólne odnośnie istoty i znaczenia wykresów indukatorowych oraz ilustruje ważniejsze przypadki i nieprawidłowości pracy silników. W dalszej części przedstawiono zastosowaną metodę obliczeń mocy indykowanej, oraz podano wyniki obliczeń z wnioskami końcowymi, posiadającymi praktyczne znaczenie.
 • Kalkatein, Andrzej; Rajewski, Przemysław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W artykule omówiono cel instalowania skraplaczy namiarowych w systemach siłowni okrętowych oraz cel i metodykę wprowadzenia badań skraplaczy. W dalszej części artykuły omówiono wyniki badań, zwracając uwagę na rozbieżności między wartościami współczynnika "k" dla tych samych warunków wymiany ciepła, otrzymanymi na drodze obliczeń teoretycznych i z pomiarów. Przedstawiono na wykresach wpływ zapowietrzenia na pracę skraplacza.
 • Grudziński, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W artykule omówiono sposób kontroli stałych czujników strunowych przy wykorzystywaniu przyrządu zaprojektowanego przez autora. Podano błędy wzorcowania i sposób ich obliczania. Omówiono również wpływ czynników zewnętrznych na wzorcowanie czujników tą metodą.
 • Hrynkiewicz, Jarosław; Szczerba, Stefan (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Na statku należy szczególnie dbać o zachowanie bezpieczeństwa przeciwporażeniowego, instalacja elektryczna musi być dobrze eksploatowana, jak również poprawnie zaprojektowana. Dotychczasowe metody zabezpieczenia przed porażeniami nie zdają egzaminu w praktyce eksploatacyjnej dużych statków. Rozbudowane instalacje elektryczne posiadają znaczne pojemności faz względem kadłuba, co mimo zachowania dobrego stanu rezystancji izolacji stwarza możliwość przepływu przez człowieka porażonego, prądu pojemnościowego o wartościach zagrażających jego życiu, Ograniczenia prądów rażenia może nastąpić dopiero po wprowadzeniu proponowanych przez autorów zmian w instalacjach elektrycznych statków.
 • Hrynkiewicz, Jarosław; Hrynkiewicz, Wanda; Sojka, Jacek; Gołębiewski, Mieczysław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W artykule omówiono warunki jakim musi odpowiadać stacja prób elektrowni okrętowych przeznaczona dla stoczni produkcyjnych lub remontowych. Przedstawiono dwa rozwiązania stacji prób: stałej i ruchomej oraz omówiono zalety i wady obu rozwiązań.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds