English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Pilawski, Tadeusz
Affiliation Zespół Eksploatacji Statku
Author Abramowska, Ewa
Affiliation Zespół Eksploatacji Statku
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1291
Abstract W pracy niniejszej przedstawiono wyniki badań nad samozapalnością węgla transportowanego na statkach morskich do Japonii i Włoch. W wyniku przeprowadzonych doświadczeń modelowo-laboratoryjnych i badań wykonanych na statkach stwierdzono, że wzrost temperatur otoczenia powodował wzrost ilości wydzielanego CO2. Największe stężenia CO2 notowano przy temperaturze otoczenia 35-55 °C w 30 dniu składowania w doświadczeniu modelowo-laboratoryjnym, natomiast ilości CO2, wydzielane w czasie transportu na statkach, były nieznaczne przez cały czas trwania podróży, co świadczy że nie istniało niebezpieczeństwo powstania pożaru endogenicznego.
Pages 5-16
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Badania nad samozapalnością węgla transportowanego na statkach morskich
Type Original scientific article
References
  1. Zając E.: Górnictwo. Cz. 3, Katowice 1969.
  2. Guney M.: Oxidation and Sponteneus Cobustion of Coal. Review of Individual Factors., Colliery Gusrdian January 26. 1968.
  3. Pilewski T.: Zagadnienia powstania pożarów endogenicznych węgla, transportowanego na statkach morskich. Technika i Gospodarka Morska, nr 7/8, Wyd. Morskie. Gdańsk 1972.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 4
Tables 0
Published 1974-01-01
Accepted 1973-11-28
Recieved 1973-10-29


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds