English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Pilawski, Tadeusz
Affiliation Zespół Eksploatacji Statku
Author Abramowska, Ewa
Affiliation Zespół Eksploatacji Statku
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1290
Abstract W pracy niniejszej przedstawiono wyniki badań, dotyczące możliwości powstania wybuchu gazów wydzielających się z węgla, transportowanego na statkach morskich do Japonii i Włoch. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że na statkach transportujących węgiel w czasie rejsu następował wzrost koncentracji metanu, przekraczający margines bezpieczeństwa. Na przebieg tych procesów miały wpływ takie czynniki, jak warunki klimatyczne i skład chemiczny węgla. Stwierdzono również, że węgiel transportowany na statkach morskich nie stanowi niebezpieczeństwa wybuchu, o ile nie dopuści się do powstania niebezpiecznych koncentracji metanu + powietrze w ładowniach statku.
Pages 17-27
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Studia dotyczące możliwości powstania wybuchu gazów, wydzielanych z egla transportowego na statkach morskich do Japonii i Włoch
Type Original scientific article
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 6
Tables 0
Published 1974-01-01
Accepted 1973-11-28
Recieved 1973-10-29


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds