English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Kocot, Jerzy
Affiliation Zespół Wiedzy Rybackiej
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1288
Abstract W artykule omówiono ujemny wpływ stosowania antybiotyków jako konserwantów w rolnictwie, hodowli i do konserwacji łatwo psującej się żywności. Zwrócono uwagę na zastosowanie aureinycyny i terramycyny jako najbardziej efektywnych środków przeciwko gniciu bakteryjnemu w trzech towarach: rybie, drobiu i wołowinie /metoda kombinowana/. Podano również skutki stosowania antybiotyków do konserwacji na skalę przemysłową /zdolności adaptacyjne bakterii i nabywane oporności na antybiotyk/.
Pages 51-64
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Ujemny wpływ stosowania antybiotyków jako konserwatorów łatwo psującej się żywności z uwzględnieniem surowców rybnych
Type Original scientific article
References
 1. Anon: Chołodilnaja technika. 1960, 4, s. 35.
 2. Anon: Revue de la Conserve. 1960, 2, s. 103
 3. Gillespie D.C., Boyd J.W., Bisset H.M., Tarr H.L.A.: Food Technology. 1955, Vol. 9, No. 6, s. 327.
 4. Grundland I., Krauze S., Jakubowska J.f Koeppe S." Antybiotyki w żywnoaci. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. Zeszyt 18, PWRiL, Warszawa 1957.
 5. Kocot J.: Wpływ dodatku chlorotetracykliny do lodu łuskowego na przedłużenie trwałości i Jakości dorsza bałtyckiego. Praca magisterska, WSR, Szczecin 1970.
 6. Kuryłowicz W., Kopacka J.B.: Antybiotyki w lecznictwie. PZWL, Warszawa 1957.
 7. Praca zbiorowa. Microbiology Inhibitors in Food.Pourth International Symposium of Dood Microblology.Almgvist--Wlksell-Stokholm-Goteborg-Uppsals. 1964. 1-5.
 8. Praca zbiorowa: The Journal of the American Medical Association. 160, 1956, s. 779.
 9. Prescot S.C., Dunn C.G.: Industrial Microblology. Mc. GRAW-HILL BOOK COMPANY, JNC. s. 1962, s. 762.
 10. Tarr H.L.A., Boyd J.W., Bisset H.M.: Agricultur and Food Chemistry. Vol. 92, No. 7, a. 1954, s. 372.
 11. Waters M.E., Handy M.K.: Effekt of Nitrofurans and Chlorotetracycline on Microorganisms Associated with Shrimp. 17,1, 1069, s. 21.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 2
Tables 2
Published 1974-01-01
Accepted 1973-11-28
Recieved 1973-10-29


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds