English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Gawłowicz, Józef
Affiliation Zespół Praktyk Lądowych i Morskich
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1287
Abstract Artykuł omawia sytuacje kolizyjne najczęściej spotykane w praktyce nawigacyjnej podczas ograniczonej widzialności. Do takich sytuacji należą przypadki, gdy wzajemnie obserwujące się na radarach statki płyną kursami równoległymi. Poniewąż tego rodzaju sytuacje doprowadziły do wielu zderzeń tzw. "epoki radarowej" artykuł omawia sposoby wykorzystania danych z obserwacji radarowych, zapobiegające tego rodzaju zderzeniom. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi nawigatorów na konieczność szybkiego, pamięciowego określenia parametrów ruchu, znajdujących się w pobliżu obserwatora statków na podstawie obserwacji ech radarowych w krótkich odstępach czasu.
Pages 65-90
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Sytuacje kolizyjne podczas ograniczonej widzialności gdy statki płyną kursami równoległymi
Type Original scientific article
References
 1. Boulding R.: Principles and Practice of Radar. Newnes. London 1963.
 2. Brown E.B.: Simplified Radar Plotting. Navigation 1969, t. 16, nr 2.
 3. Bryzgin N.J.: Rekomiendacji po ispolzowanii radiołokatora dla prieduprieżdienija stołknowienii sudow. Morskoj Transport, Moskwa 1967.
 4. Bryzgin N.J., Maciuto A., Faktorowicz W.I.: Ispolzowanije radiołokatora dla predupieżdienija stołknowienii sudow. Morskoj Transport, Moskwa 1962.
 5. Burger W.: Radar Observers Handbook. Brown, Son and Ferguson, Glasgow 1961 i 1967.
 6. Davies H.H.: The Nawigators Guide to Radar. Brown, Sond and Ferguson, Glasgow 1955.
 7. Gamow. A., Awierbach N.: Ispolzowanije radiołokacji w sudowożdieniji. Morskoj Transport, Mosk 1960.
 8. Gawłowicz J.: Nakresy radarowe, WSM Szczecin, 1973.
 9. Gurbisz J.: Wykorzystanie radaru w nawigacji pilotowej Technika i Gospodarka Morska, 1966, nr 7.
 10. Gurbisz J., Szymczyk B., Witkowski J.: Poradnik obserwatora radarowego. Państwowa Szkoła Morska. Gdynia 1968.
 11. Jegorow Ł.M.: Otwietstwiennost za stołkowienija sudow oborudowanych radiołokaorom. Morskoj Transport, Moskwa
 12. Koszewski Z., Gorazdowski S.: Międzynarodowe prawo drogi morskiej, Wydawnictwo Morskie, Gdynia 1965
 13. Oudet L.: Radar and Collision. Hollis and Carter, London 1960.
 14. Roberts A.: Radar Beacons. Mc Graw - Hill Book Company, New York 1947,
 15. Slack R..M.: The Keystone System of Anti-Colission Radar Navigation. Navigation. 1967, t. 14, nr 2.
 16. Sonnenberg G.J.: Radar and Electronic Navigation. Newens, London 1963
 17. Uhlig .: Leitfaden den Nautik - Radar in der Seeschiffahrt. Transpress , Berlin.
 18. Wylie F.J.: The Use of Radar at Sea. Holis and Cater, London 1958 i 1968.
 19. Wylie F.J.: True Motion and Relatice Motion. The Journal of the Institute of NAvigation. 1966, t.19, nr 2.
 20. Wylie F.J.: An Anticollision Indicator. The Journal of the Institute of Navigation. 1969, t. 21, nr 2.
 21. Principles of Radar. Praca zbiorowa. Mc Graw - Hill Book Company, New York 1946.
 22. Radar w nawigacji morskiej, Praca zbiorowa. Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1970.
 23. Urządzenia nawigacyjne. Praca zbiorowa. Wydawnictwo Morskie, Gdynia 1967.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 14
Tables 2
Published 1974-01-01
Accepted 1973-11-28
Recieved 1973-10-29


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds