English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Szczerba, Stefan
Affiliation Zakład Urządzeń Elektrycznych i Elektrotechniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1281
Abstract W artykule przedstawiono ocenę niezawodności rozdziału energii elektrycznej w elektroenergetycznych układach okrętowych. Przeanalizowano różne stopnie decentralizacji rozdziału energii,rozpatrując wiele wariantów. Dla tych układów obliczono prawdopodobieństwo niezawodnej pracy systemu.
Pages 135-168
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Ocena niezawodności rozdziału energii elektrycznej w elektroenergetycznych układach okresowych.
Type Original scientific article
References
  1. Gniedienko B.W., Bielajew J.K., Sołowlew a.D. - Metody matematyczne v teorii niezawodności. PWN Warszawa 1968, tłum. z j. rosyjskiego.
  2. Praca zbiorowa - Osnownyje woprosy teorii i praktiki nadieżnostii. Moskwa 1971.
  3. Rjabinin I.A. - Osnowy teorii i rezczieta nadieżnostii sudowych elektroenergieticzeskich sistem. Leningrad 1971, Sudostirojenie.
  4. Sprawocznik po nadeżnostii, t. I i II.
  5. Steinhaus H. - Elementy nowoczesnej matematyki dla inżynierów. PWN Warszawa - Wrocław 1971.
  6. Werżcapietian A.G. - Techniczeskaja efiektiwnost i nadieżnost sudowych sistem uprawienija.Leningrad 1969, Sudostrojenije.
  7. Grzywaczewski Zb. - 0 potrzebie niezawodności w budowie okrętów. Budownictwo Okrętowe nr 9 1969.
  8. Kruszewski J. - Niezawodność jako parametr projektowy statków. Technika i Gospodarka Morska nr 12.1970.
  9. Niezawodność statków w gospodarce morskiej - materiały na konferencję SIMP Gdańsk 1971.
  10. Niezawodność elektrycznej aparatury przemysłowej /do 1 kV/ - materiały na krajową konferencję naukowo-techniczną w Jeleniej Górze 1971.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 20
Tables 0
Published 1974-01-01
Accepted 1973-11-28
Recieved 1973-10-29


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds