English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Dżaman, Ryszard
Affiliation Biblioteka
Author Gałczyński, Julian
Affiliation Biblioteka
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1280
Abstract Artykuł jest podsumowaniem wyników badań ankietowych, przeprowadzonych nad prawie pięćdziesięcioprocentową reprezentacją studentów trzech pierwszych lat studiujących w Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie /uczelnia nie skończyła jeszcze w 1962 roku, w którym przeprowadzono badania, pełnego cyklu dydaktyczno-naukowego/. Celem badań było ustalenie rzeczywistych potrzeb słuchaczy, ich stosunku do metod stosowanych przed bibliotekę uczelnianą oraz ich oczekiwań w stosunku do książnicy. Praktycznym celem badań było głównie uprofilowanie zbiorów podstawowych i specjalnych biblioteki do potrzeb słuchaczy WSM , wyeliminowanie niewłaściwych form pracy ze studentami, możliwie najbardziej optymalne "wmontowanie" biblioteki uczelnianej do całokształtu procesu dydaktyczno-wychowawczego macierzystej uczelni.
Pages 169-206
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Potrzeby czytelnicze studentów Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie w świetle przeprowadzonych badań ankietowych.
Type Review article
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 0
Tables 18
Published 1974-01-01
Accepted 1973-11-28
Recieved 1973-10-29


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds