English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Bojanowski, Andrzej
Affiliation Zespół Wiedzy Rybackiej
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1270
Abstract W niniejszym opracowaniu przeprowadzono analizę dobowych wydajności połowowych trawlerów uprzemyałowionych PRL, ZSRR, NRD, Bułgarii i Rumunii eksploatujących w 1971 roku łowiska południowej części obszaru statystycznego ICNAF. Przebadano zmienność dobowych wydajności w ujęciu miesięcznym dla poszczególnych podobszarów tej części w zależności od rodzaju stosowanego sprzętu połowowego. W skali rocznej najwyższe wydajności dobowe uzyskiwały jednostki NRD, wyniki statków PRL, Bułgarii i ZSRR kształtowały się na Jednakowym poziomie, najsłabsze rezultaty osiągały trawlery rumuńskie.
Pages 127-138
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Wydajności połowowe osiągane przez trawlery uprzemysłowione Państw Socjalistycznych w Południowej części obszaru ICNAP w 1971r.
Type Original scientific article
References
  1. ICNAF Statistical Bulletin, vol. 20, 1972.
  2. Draganik B., Długosz R.: Charakterystyka eksploatacyjna łowisk śledziowych Północno-Zachodniego Atlantyku. Studia i Materiały MIR, seria B, nr 24, Gdynia 1971
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 2
Tables 5
Published 1973-10-10
Accepted 1973-09-09
Recieved 1973-08-07


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds