English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Praczyk, Tomasz
Affiliation Akademia Marynarki Wojennej, Instytut Morskich Systemów Radioelektronicznych 81-103 Gdynia, ul. Śmidowicza 69, tel. 058 626 27 03
E-mail t.praczyk@amw.gdynia.pl
ISSN printed 1733-8670
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/112
Abstract The problem of continuous position availability is one of the most important issues connected with human activity at sea. Because the availability of the electronic navigational systems can be limited in some cases (for example during military operations) we should consider additional methods of gathering information about ship's position. In this paper, one of these methods is presented, which is based on extraction of specific features from radar images – characteristic points of the coastline
Pages 74‐78
Publisher Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
Keywords radar navigation
Keywords extraction
Title Extraction of characteristic points from radar image
Type Original scientific article
References
  1. TADEUSIEWICZ R., FLESIŃSKI M.: Rozpoznanie obrazów. PWN, Warszawa 1991.
  2. KUCHARIEW G.: Przetwarzanie i analiza obrazów cyfrowych. Politechnika Szczecińska, Szczecin 1999
  3. WĄŻ M.: Metoda wyznaczania pozycji okrętu za pomocą porównania obrazu radarowego z mapą morską. Rozprawa doktorska AMW, Gdynia 2000.
  4. PRACZYK T.: Sieć GRNN w kompresji obrazów radarowych. Zeszyty Naukowe AMW 2003, 3.
  5. STATECZNY A., PRACZYK T.: Sztuczne sieci neuronowe w rozpoznawaniu obiektów morskich. Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2002.
ISSN on-line 2392-0378
Language English
Funding No data
Figures 3
Tables 0
Published 2008-03-10
Accepted 2008-02-05
Recieved 2008-01-08


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds