English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Kurc, Barbara
Affiliation Instytut Matematyki, Fizyki i Chemii Zakład Chemii Akademia Morska w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 1/2 70 - 500 Szczecin tek: (091)48-09-567
Author Trześniowski, Waldemar R.
Affiliation Instytut Matematyki, Fizyki i Chemii Zakład Chemii Akademia Morska w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 1/2 70 - 500 Szczecin tek: (091)48-09-567
E-mail zch@am.szczecin.pl
Author Abramowska, Ewa
Affiliation Instytut Matematyki, Fizyki i Chemii Zakład Chemii Akademia Morska w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 1/2 70 - 500 Szczecin tek: (091)48-09-567
ISSN printed 1733-8670
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1123
Abstract The work presents quantitative specification of spills of dangerous substances which took place in the years 1992 - 1996 on waters under US jurisdiction. The work also presents physical and chemical properties of monomers most often transported by sea as well as propositions of neutralizing the spills.
Pages 119-130
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Keywords maritime transport of dangerous substances
Keywords rescue operations at sea
Keywords spills of monomer substances
Title Danger of Fire and Explosion During Maritime Transport of Monomers
Type Review article
References
 1. Graczyk T., Piskorski Ł., Siemianowski R.: Ochrona środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami z obiektów oceanotechnicznych. Politechnika Szczecińska, Szczecin 2001.
 2. Herdzik J.: Ocena zagrożeń oddziaływania toksycznego przewożonego ładunku na załogi specjalistycznych statków, szczególnie pro duktów ców. Budownictwo Okrętowe, 2004 nr 6.
 3. International Maritime Dangerous Goods Code Volume 1-2 + Supplement. IMO, London 2002.
 4. Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych. Wyd. Polskie Odczynniki Chemiczne S.A., Gliwice 2002/2004.
 5. Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa 2001.
 6. Międzynarodowe karty bezpieczeństwa chemicznego. Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1993.
 7. Plewiński L.: Zagrożenia związane z przewozem chemikaliów w kontenerach. Spedycja i Transport, 2000 nr 4.
 8. Pofit - Szczepańska M., Półka ML: Zabójcze produkty spalania. Przegląd Pożarniczy, 2004 nr 7.
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie przekazywania informacji przez armatora statku przewożącego ładunki niebezpieczne lub zanieczyszczające.
 10. Szlezyngier W.: Tworzywa sztuczne. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1996.
 11. Zasady postępowania ratowniczego. Praca pod redakcją R. Grosset. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 1997, (przewodnik).
ISSN on-line 2392-0378
Funding No data
Figures 0
Tables 9
Published 2005-12-10
Accepted 2005-11-08
Recieved 2005-10-11


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds