English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Gucma, Stanisław
Affiliation Akademia Morska w Szczecinie Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
E-mail s.gucma@am.szczecin.pl
ISSN printed 1733-8670
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1108
Abstract Marine traffic engineering is a relatively new scientific specially, which emerged inn the 70's. The Polish school of marine traffic engineering arose in Szczecin 30 years ago, where the Institute of Marine Traffic Engineering was created, preoccupied with these problems. The article presents selected problems of marine traffic engineering, such as: — safety assessment of navigation in restricted areas, — optimizing of waterway parameters, — designing pilot navigational systems.
Pages 33-51
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Keywords Marine Traffic Engineering
Keywords marine navigation
Title Modern Problems of Marine Traffic Engineering
Type Review article
References
  1. Bobrowski D., Matematyczne modelowanie systemu obiekt techniczny -człowiek. Materiały kolokwium „Niezawodność systemu obiekt techniczny - człowiek". Sekcja Podstaw Eksploatacji [Mathematical Model-Building for a Man-Machine System. Materials of "Man-Machine System Reliability" Conference. Section of Operation Principles] KBM PAN, Warszawa 1984.
  2. Gucma S., Analiza ryzyka nawigacyjnego jako ocean efektywności modernizacji dróg wodnych. Maszyny i systemy transportowe, Politechnika Szczecińska.
  3. Gucma S., Inżynieria ruchu morskiego. Okrętownictwo i Żegluga, Gdańsk 2001.
  4. Gucma S., Model of vessel's maneuvering in limited sea areas in navigational risk aspect. Archives of Transport, Polish Academy of Sciences, vol. 2 issue 1, Warsaw 2000.
  5. Gucma S., Nawigacja pilotażowa. Fundacja Rozwoju Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdańsk 2004.
  6. Guziewicz J., Model manewrowania statkiem w wybranych basenach portowych Świnoujścia i Szczecina. Rozprawa doktorska, Politechnika Gdańska 1996.
  7. Savenija R. Ph.A.C., Safety criteria for approach channels. ISOPE'98.
  8. Simousen B.C., Mechanics of Ship Grounding. Department of Naval Architecture and Offshore Engineering, Technical University of Denmark, Lying 1997.
  9. Smalko Z., Systematic analysis of dangerous occurring in techno sphere. Safety and reliability assessment - An integral approach. Elsevier Science Publishers B. V., Amsterdam, London, New York, Tokio 1993, pp. 973 -985.
  10. Smalko Z., Jaźwiński J., Wpływ czynnika ludzkiego na poprawne działanie systemów transportowych. Materiały konferencyjne Explo-Ship'99. [Impact of Human Factors on Proper Operation of Transport Systems', Proceedings of the Explo-Ship'99 Conference], Międzyzdroje 1999.
ISSN on-line 2392-0378
Funding No data
Figures 3
Tables 0
Published 2005-09-10
Accepted 2005-08-08
Recieved 2005-07-14


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds