English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Title: 71 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej

 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Adamkiewicz, Andrzej; Grządziela, Andrzej; Świtalski, Arkadiusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Zaprezentowano model symulacyjny przyspieszania fregaty typu FFG-7. Ten jednowymiarowy model jest pierwszym etapem budowy symulatora układu napędowego „kadłub - pędnik - turbinowy silnik spalinowy" Program wizualizacyjny jest przeznaczony do celów dydaktycznych oraz pozyskiwania symptomów stanu w diagnostyce symulacyjnej.
 • Afanasjewa, Olga W. (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Stosując metody teorii podobieństwa i analizy wymiarowej uzyskano kryteria wymiarowości, pozwalające oceniać poziom drgań elementów silnika diesla. W artykule przedstawiono przykład budowy równań bezwymiarowych z wykorzystaniem otrzymanych kryteriów wymiarowości.
 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  The paper presents a simulation method of modelling the dynamics of a mechumcal system and the model algonihms of its realization by means of experimental spectral concentration.
 • Balcerski, Andrzej; Bocheński, Damian (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Na podstawie wyników badań statystycznych wykazano liniową zależność średnich obciążeń napędu wydzielonych odbiorników energii mechanicznej na jednostkach tech-nologicznych od nominalnych mocy użytecznych tych odbiorników Badania obejmowały śruby napędowe i wciągarki trałowe na trawlerach przetwórniach oraz pompy gruntowe a także łańcuchy czerpakowe na pogłębiarkach.
 • Bielski, Sebastian; Zeńczak, Wojciech (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono podstawy termodynamiczne pracy ogniw paliwowych a także przedyskutowano zagadnienia związane z określaniem ich sprawności. Dokonano porównania sprawności idealnego ogniwa paliwowego z idealnym silnikiem cieplnym. Poruszono także zagadnienia związane ze stosowaniem paliw gazowych na statkach, w tym wodoru w perspektywie stosowania ogniw paliwowych w siłowniach okrętowych.
 • Bocheński, Damian (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Dokonano przeglądu rozwiązań i klasyfikacji układów energetycznych pogłębiarek ssących nasiębitrnych. Podano wskaźniki charakteryzujące układy energetyczne na tego rodzaju pogtębiarkach oraz zależności regresyjne określające wybrane parametry tych układów.
 • Borkowski, Tadeusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Postęp niezawodności silników wymaga poprawy diagnostyki Jedną z jej metod jest pomiar ciśnienia cylindrowego w czasie rzeczywistym. Ostatecznym celem są obliczenia termodynamiczne. Modele fenomenologiczne pozwalają na analizę zależności osiągów silnika od wpływu różnych czynników eksploatacyjnych Otrzymane wyniki nie obejmują wszystkich parametrów, lecz możliwości zmiany charakterystyk czynią te modele użytecznymi. W artykule analizowano wybrane aspekty procesu przepłukania i sprężania w modelowaniu.
 • Brandowski, Alfred (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Bezpieczeństwo siłowni okrętowej można projektować zgodnie z przepisami klasyfikacyjnymi statków lub metodą probabilistycznej oceny bezpieczeństwa W metodzie tej dokonuje się oszacowania i oceny poziomu ryzyka, jakie stwarza siłownia Artykuł dotyczy tego drugiego podejścia
 • Brzózka, Jerzy; Szcześniak, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Na drodze symulacji komputerowej, porównano przebiegi prędkości obrotowej sil nika okrętowego dla dwóch układów regulacji, tj. w klasycznym układzie regulacji (UR) Z regulatorem PI oraz w nowym UR typu MFC.
 • Bzura, Piotr (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono zagadnienie tworzenia modelu energetycznego łotysk ślizgowych silników o zapłonie samoczynnym z uwzględnieniem diagnostyki Wykazano przydatność procesu semimarkowskiego jako modelu procesu zmian stanów technicznych łotysk ślizgowych
 • Dzida, Marek; Mucharski, Janusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono koncepcją układu kombinowanego, algorytm i obliczenia poszczę gólnych podukładów: turbodoładowania, turbiny mocy i obiegu turbiny parowej. Podano założenia i przyjęte ograniczenia do obliczeń, jak również niektóre parametry układu skonfrontowano z badaniami eksperymentalnymi dostępnymi w literaturze. Optymalizację energetyczną całej kombinowanej siłowni okrętowej przeprowadzono tylko z punktu termodynamicznego. Nie zfljmowano się analizą techniczno-ekonomiczną.
 • Girtler, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono interpretacją działania warstwy granicznej substancji smarujących. Do oceny procesu pogarszania się działania tej warstwy zaproponowano model jednorodnego procesu Poissona
 • Grudziński, Jerzy M. (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono nowy program symulacji komputerowej odolejania oparty na Delphi 6, w którym zastosowano nową oryginalną grafiką współcześnie używaną w technikach symulacyjnych do prezentacji obsługi systemów w siłowniach okrętowych. Program oparto na wcześniejszej pracy autora [l], rozszerzając część opisową i procedury uruchamiania od stanu zimnego siłowni. Wzbogacono go też o menu główne z paskiem narzędziowym, listę alarmów i zdarzeń, zegar, elementy systemu zęzowego, panele sterujące I regulatory PID W programie jest zawarta część opisowa budowy i obsługi odolejacza Neptun — W ar ma Grudziądz. Podano sposób przygotowania do pracy i uruchomienia odolejacza.
 • Jelińska, Natalia (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono zagadnienie odnowy urządzeń siłowni okrętowej, zwrócono uwagę na potrzebę identyfikacji stanu technicznego tych urządzeń. Przedstawiono metodę prognozowania stanu technicznego urządzenia opartą na badaniach inspekcyjnych oraz zawarto elementy teorii odnowy.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds