English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Keyword wymiana energii:

  • Klyus, Oleh; Krajniuk, A.I (Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2009)
    Przedstawiono nowy sposób organizacji procesu roboczego kombinowanego systemu doładowania silników spalinowych z kaskadowym wymiennikiem ciśnienia, umożliwiający znaczący wzrost poziomu wysilenia sil-nika przy doładowaniu, ze względu na zwiększenie obszaru efektywnej wymiany ładunku oraz schłodzenia powietrza doładowującego do temperatur poniżej temperatury otoczenia bez strat energii mechanicznej na re-alizację cyklu chłodzenia. Przedstawiono metodyki wyboru podstawowych parametrów kaskadowego wy-miennika ciśnienia oraz ocenę możliwości chłodzenia systemu. Podano wyniki badań analitycznych i ekspe-rymentalnych systemu doładowania silnika 6ЧН12/14. Przedstawiono mechanizm zwiększenia efektywności schłodzenia powietrza doładowującego przy wzroście temperatury gazu ściskającego
  • Klyus, Oleh; Krajniuk, A.I; Krajniuk, A.A (Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2009)
    Przedstawiono nowy sposób organizacji cyklu roboczego urządzenia do bezpośredniego przekształcenia cie-pła w pracę powietrza sprężonego, na zasadzie kaskadowej wymiany ciśnienia. Przedstawiono wstępne wyni-ki wyboru podstawowych wymiarów i parametrów konstrukcyjnych sprężarki cieplnej kaskadowego wy-miennika ciśnienia oraz warunki jego pracy. Podane są kierunki doskonalenia cyklu roboczego sprężarek cieplnych kaskadowego wymiennika ciśnienia

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds