English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Title: 46 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej

 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Górzeński, Marek; Łączkowski, Marceli; Szulc, Marek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Badania dotyczyły przędz rybackich wykonanych z jedwabiu poliestrowego barwionego w masie na kolor czarny i przeznaczonych na tkaniny sieciowe, służące do zestawów połowowych łososia.Oznaczono również własności fizykomechaniczne tkaniny sieciowej wytworzonej z badanych przędz. Porównano je z odpowiednimi własnościami podobnej tkaniny wyprodukowanej wcześniej oraz z własnościami tkaniny importowanej.
 • Górzewski, Marek; Łączkowski, Marceli; Szulc, Marek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Określono podstawowe własności fizykomechaniczne 12. próbek tkanin sieciowych przeznaczonych na pławnice loeoaiowe. Próbki pobrane zostały w różnym czasie ich produkcji. Celem tego było określenie jakości jak i ustalenie, czy zostały zachowane właściwe stałe parametry przy produkcji tkanin pławicowych.
 • Górzeński, Marek; Łączkowski, Marceli (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Zawarto wyniki pomiarów włuaoici fizyko mechanicznych dwóch poliestrowych Uciam pławmcowych, analizę Wedów pomiarów na podstawie statystyki matematycznej praż analizę komputerowa wyników pomiarów dla próbek pobranych z różnych miejac udanych tkanm.
 • Górzeński, Marek; Łączkowski, Marceli (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wyniki badad podstawowych własności ftzykomechaaicziiycb przedz rybackich wytworzonych z dwóch rodzajów jedwabiu poliestrowego. Poszczególne przędzę różniły sic zarówno masa Inuowa. jak i liczba skrętów. Ustalono, ie istnieje prostoliniowa zależność pomiędzy obciążeniem zrywającym te przędzę, zarówno z węzłem tkackim, jak i bez tego węzła, od masy liniowej i liczby skrętów zewnętrznych. Podano równania określające te zależności w badanych granicach wielkości poszczególnych parametrów.
 • Łączkowski, Marceli (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono zakres badań nad zastosowaniem poliamidowych włókien profilowanych do wytwarzania sieci rybackich po wprowadzeniu pewnych zmian w technologii wytwarzania jedwabiu torleaowego.
 • Łączkowski, Marceli; Wiznerowicz, Czesław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Dla trzech rodzajów sieci wykonano pomiary obciążenia zrywającego oczka, zrywającego przędze w węźle tkackim, obciążenia wysuwającego przędze z węzłów oraz zrywającego pojedynczą przędzę w węźle. Rodzajami badanych tkanin sieciowych były: takninia po obróbce wodno-temicznej. Taka sama tkanina poddana dodatkowo preparacji dyspersją wodną o nazwie handlowej osolan oraz trzecia tkanina, którą poddano preparacji winidenem zamiast osolanem.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds