English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author Korneluk, Artur: 57 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej

  • Korneluk, Artur (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
    Następstwem transformacji systemowej u Polsce jest pojawienie się szeregu nowych zjawisk występujących na rynku pracy oraz szeroko rozumianej sfe-zatrudnienia Mimo wprowadzenia wielu sposobów zmniejszania tempa bezrobocia w województwie szczecińskim, występuje silna korelacja pomiędzy zamożnością gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, a liczbą osób bezrobotnych. W związku z tym należy oddziaływać na wzrost zamożności gmin, co Następnie spowoduje zmniejszenie bezrobocia w poszczególnych gminach woje-^ództwa szczecińskiego.

Other publications

  • Korneluk, Artur (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
    Polityka portowa jest konieczna do określenia odpowiedniej drogi działania w zakresie rozwoju portów morskich Wszystkie zadania dotyczące rozwoju Portów morskich są bardzo zróżnicowane Kształtują one szeroki wachlarz działalności transportowej Jednakże rozszerzenie działalności tylko transportowej nie może być głównym czynnikiem rozwojowym portów morskich.
  • Korneluk, Artur (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
    Głównym założeniem Linii Europejskiej jest stworzenie jednolitego europejskiego rynku towarowego usług, kapitału i siły roboczej. Do zrealizowania tego celu muszą być zlikwidowane bariery fizyczne, fiskalne jak również techniczne między krajami Unii Układ o stowarzyszeniu stwarza określone konsekwencje i przywileje również dla polskich portów morskich, wynikające z realizacji procesów dostosowawczych gospodarki Polski

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds