English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author Kicińska, Maria: 49 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej

  • Leśmian-Kordas, Ruta; Kicińska, Maria (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
    Przedstawiono zasady metod pomiarowych analizy termicznej oraz zakres *ch zastosowań. Wykazano dużą przydatność tych metod w badaniach ładunko-zociwczych, zwłaszcza w optymalizacji technologii składowania i transportu ładunków.

Other publications

  • Kicińska, Maria; Pleszko, Marcin (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
    Rozpatrzono, opierając się na analizie danych literaturowych, problem skłonności nawozów mineralnych do zbrylania, szczególnie istotny w transporcie morskim i długoterminowym składowaniu. Przedstawiono ogólną charakterystykę i mechanizm tego procesu oraz wpływ właściwości fizycznych nawozów mineralnych na ich tendencję do tworzenia aglomeratów. Uwzględniono czynniki sprzyjające tej niekorzystnej przemianie omawianego ładunku w transporcie morskim oraz podano ogólne zalecenia zapobiegające jej powstawaniu
  • Kicińska, Maria; Goch, Agnieszka (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
    Przedstawiono wyniki badań wstępnych nad wpływem składu ziarnowego na właściwości fizyczne koncentratu blendy cynkowej flotacyjnej W zakresie łych badań wykonano oznaczenia kąta nasypu dla różnych frakcji ziarnowych 1 zmiennej zawartości wilgoci. Oznaczono również wartości gęstości rzeczywistej i gęstości nasypowej dla różnych frakcji ziarnowych. Stwierdzono prostoliniową zależność kąta nasypu od zawartości wilgoci dla wszystkich badanych Próbek oraz wzrost gęstości nasypowej ze wzrostem wielkości ziaren badanego koncentratu.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds