English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author Kicińska, Maria: 61 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej

  • Kicińska, Maria; Pleszko, Marcin (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
    Rozpatrzono, opierając się na analizie danych literaturowych, problem skłonności nawozów mineralnych do zbrylania, szczególnie istotny w transporcie morskim i długoterminowym składowaniu. Przedstawiono ogólną charakterystykę i mechanizm tego procesu oraz wpływ właściwości fizycznych nawozów mineralnych na ich tendencję do tworzenia aglomeratów. Uwzględniono czynniki sprzyjające tej niekorzystnej przemianie omawianego ładunku w transporcie morskim oraz podano ogólne zalecenia zapobiegające jej powstawaniu

Other publications

  • Kicińska, Maria; Goch, Agnieszka (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
    Przedstawiono wyniki badań wstępnych nad wpływem składu ziarnowego na właściwości fizyczne koncentratu blendy cynkowej flotacyjnej W zakresie łych badań wykonano oznaczenia kąta nasypu dla różnych frakcji ziarnowych 1 zmiennej zawartości wilgoci. Oznaczono również wartości gęstości rzeczywistej i gęstości nasypowej dla różnych frakcji ziarnowych. Stwierdzono prostoliniową zależność kąta nasypu od zawartości wilgoci dla wszystkich badanych Próbek oraz wzrost gęstości nasypowej ze wzrostem wielkości ziaren badanego koncentratu.
  • Leśmian-Kordas, Ruta; Kicińska, Maria (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
    Przedstawiono zasady metod pomiarowych analizy termicznej oraz zakres *ch zastosowań. Wykazano dużą przydatność tych metod w badaniach ładunko-zociwczych, zwłaszcza w optymalizacji technologii składowania i transportu ładunków.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds