English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author Abramowski, Przemysław:

  • Zwierzewicz, Zenon; Abramowski, Przemysław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
    Przedstawiono problem sterowania optymalnego wraz z głównym narzędziem służącym do wyznaczania rozwiązań optymalnych - zasadę maksimum Pontriagina, a takie problem Zermello optymalnej trajektorii ruchu statku w obszarze prądów znoszących. Wyjaśniono również rozwiązanie numeryczne dla przypadku wirowego pola prądów znoszących oraz przedyskutowano otrzymane wyniki.
  • Abramowska, Ewa; Abramowski, Przemysław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
    Omówiono ogólne zagrożenia występujące podczas transportu morskiego ładunków radioaktywnych. Wytyczne do transportu morskiego tych ładunków podano zgodnie z konwencjami: SOLAS 74 i MARPOL 73/78. Szczegółowe wymagania opisano i przedyskutowano opierając się na Międzynarodowym morskim kodeksie towarów niebezpiecznych i Międzynarodowym kodeksie bezpiecznego przewozu statkami radioaktywnego paliwa jądrowego, plutonu oraz wysokopromieniotwórczych odpadów w pojemnikach.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds