English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author Babińska, Natalia: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie


Other publications

 • Babińska, Natalia (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Podano przyczyny oraz skutki utworzenia drugiego rejestru statków w Norwegii (NIS). Przedstawiono pozycję NIS na tle rejestrów narodowych państw Unii Europejskiej ze względu na zatrudnienie załóg pływających. Szczegółowo opisano strukturę zatrudnienia oficerów, ze względu na narodowość, na statkach NIS.
 • Babińska, Natalia (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W 2000 r. minęła czterdziesta rocznica utworzenia Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Od 1960 r. zmieniła się liczba państw członkowskich oraz międzynarodowe uwarunkowania funkcjonowania Stowarzyszenia. Dlatego w ostatnich latach zawarto szereg nowych porozumień międzynarodowych oraz zdecydowano się uporządkować i uaktualnić wewnętrzne powiązania. /. czerwca 2002 r. weszły w życie postanowienia znowelizowanej Konwencji Sztokholmskiej, będącej podstawą prawną funkcjonowania Stowarzyszenia. W artykule omówiono główne założenia konwencji oraz nowe cele i zadania, które wyznaczyło sobie Stowarzyszenie.
 • Babińska, Natalia (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Między Unią Europejską a Europejskim Stowarzyszeniem Wolnego Handlu istnieje szereg powiązań o charakterze gospodarczym i społecznym. W artykule omówiono pozycję gospodarczą obecnych członków Stowarzyszenia w porównaniu z liderami rozwoju gospodarczego na świecie. Przeanalizowano czynniki, które będą miały największy wpływ na rozwój Stowarzyszenia w przyszłości.
 • Babińska, Natalia (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono proces współpracy ekonomicznej obu Ameryk. Opisano cele i zadania wzajemnego porozumienia, jakie wyznaczają sobie przywódcy państw amerykańskich. Zarysowano główne trendy wymiany handlowej w ramach wybranych stref wolnego handlu funkcjonujących w Ameryce Północnej i Południowej
 • Przybylska, Hanna; Babińska, Natalia (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Unia Europejska została powołana na mocy Traktatu z Maastricht Nie spowodowało to jednak zaprzestania działalności trzech wcześniej powstałych wspólnot Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (nazwanej w Traktacie z Maastricht Wspólnotą Europejską) oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Unia Europejska jest nowym sposobem współpracy między państwami należącymi do Wspólnot. Wspólnoty te mają obecnie jednolity system prawno-instytucjonalny oparty na organach statutowych.
 • Przybylska, Hanna; Babińska, Natalia (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Celem artykułu jest pokazanie drogi, jaką pokonały państwa zachodnioeuropejskie podczas osiągania kolejnych etapów integracji. Opisano jak doszło do powstania Wspólnot Europejskich, a następnie Unii Europejskiej. Na podstawie traktatów założycielskich przedstawiono zadania i cele realizowane przez Wspólnoty
 • Babińska, Natalia (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Nowy statek Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie stanowi kolejny etap unowocześniania uczelni Jest odpowiedzią na wymagania stawiane przez Kon-wencję STCW 78 95 oraz uwarunkowania współczesnego rynku żeglugowego Przedstawiono uzasadnienie budowy statku oraz pierwsze wnioski z jego eksploatacji.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds