English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author Cieślewicz, Tomisław: 57 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej

  • Cieślewicz, Tomisław; Sarna, Bogumiła (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
    Przedstawiono ogólne zasady funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych (SSE) w Polsce według przepisów ustaw oraz przeprowadzono analizę Porównawczą warunków funkcjonowania poszczególnych stref na podstawie tanawiających je rozporządzeń. Skoncentrowano się na warunkach stworzonych przedsiębiorcom, podejmującym działalność gospodarczą w SSE. Pominięto natomiast zasady dalszego działania przedsiębiorstw funkcjonujących uprzednio na terenie, na którym powołano strefę. Uwzględniono stan prawny na dzień ł lipca 1998 roku.
  • Cieślewicz, Tomisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
    Przedstawiono zasady zwrotu podatku od towarów i usług (VAT), podatku akcyzowego oraz cła, uwarunkowanego eksportem towarów (eksportem usług) 2 Polski. Pominięto natomiast analizę sytuacji, kiedy te świadczenia ir ogóle nie są pobierane. Używane określenie „podatnik" oznacza fwdatnika VAT. Uwzględniono stan prawny na dzień 31 grudnia 1997 roku.

Other publications

  • Cieślewicz, Tomisław; Żaboklicka, Jadwiga (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
    Przedstawiono zasady funkcjonowania wolnych obszarów celnych w Polsce. Zwrócono uwagę na problemy występujące w działalności tych obszarów. Zaprezentowano efekty ekonomiczne powołania w naszym kraju wolnych obszarów celnych.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds