English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author Załuski, Bolesław: 15 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej

  • Załuski, Bolesław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
    Przeprowadzono rozważania nad wybranymi postawami i zachowaniami ideowo-politycznymi studentów Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Wykorzystano wyniki anonimowej ankiety, wywiadów swobodnych i badania dokumentacji dydaktyczno - wychowawczej. Metodami tymi przebadano 745 studentów, tj. ponad 1/3 studentów studiów dziennych WSM w Gdyni, uznając ich wypowiedzi za reprezentatywne dla środowiska. Badania te dają podstawę do twierdzenia, że studenci WSM utożsamiają się z wszystkimi podstawowymi wartościami ideologii marksistowsko-leninowskiej, którymi kieruje się w swym życiu społecznym i osobistym. Występuje pewien odsetek postaw niepożądanych: egoistycznych i konfromistycznych, wskazujących na ogranicznony zasięg wychowania ideowego prowadzonego w uczelni, w domu rodzicielskim i w szkole średniej. Zarówno uwagi na potrzebę dalszych badań i wyciąganie z nich praktycznych wniosków.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds