English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author Kosiński, Jerzy: 13 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej

 • Kosiński, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przeprowadzono badanie modeli rozpornic w tunelu aerodynamicznym w celu udoskonalenia ich konstrukcji oraz ustalenia warunków eksploatacyjnych przy zmniejszonych kosztach nakładów. Badania potwierdziły możliwość oceny walorów rozpornic trałowych, Określono również współczynniki sił rozwierających, oporu czołowego, współrzędna wypadkowa tych sił i ich momentów. Opracowano konstrukcję rozpornicy uniwersalnej charakteryzującej się walorami hydrodynamicznymi i wysoką stabilnością pracy. Można sądzić, że cechy trj rozpornicy pozwolą stosować ją przy połowach włókien palagicznym.

Other publications

 • Kosiński, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Od chwili zastosowania na statkach łowczych włoków palagicznych, nurtuje użytkowników problem ich prawidłowej eksploatacji. Jedną z głównych przyczyn awarii jest nieprawidłowe rozwarcie poziome i pionowe tych włoków. Ażeby wyeliminować tę przyczynę, należy obliczyć jakie powinno być rozwarcie poziome i pionowe eksploatowanego włoka. Autor proponuje sposoby obliczania rozwarcia pionowego i poziomego włoków pelagicznych w zależności od ich konstrukcji.
 • Kosiński, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Intensywny rozwój rybołówstwa spowodował doskonalenia metod konstrukcji narzędzi połowu. Jednym z szerzej skoaplostowancyh narzędzi jest włok pelagiczny i denyy. Projektowanie włoków wiąże się ze znajomością charakterystyk hydrodynamicznych tkaniny sieciowej. Dotychczas były przeprowadzone badania tkanin sieciowych celem ustalenia ich charakterystyk hydrodynamicznych.
 • Kosiński, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono wyniki badań modelowych rozpornic trałowych w tunelu aerodynamicznym. W trakcie badań ustalono wpływ osprzętu rozpornicy, oraz ekranu który imituje pracę rozpornicy na gruncie. Wyniki badań współczynników aerodynamicznych przedstawiono na wykresach.
 • Kosiński, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wyniki badań sieciowych wyrobów poliamidowych pod wpływem działania wody. W trakcie badań ustalono, że sieciowe wyroby poliamidowe zmieniają swoją długość w stosunku do stanu aklimatyzowanego w zależności od czasu ich moczenia oraz budowy strukturalnej i technologii produkcji.
 • Kosiński, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W pracy przedstawiono różne kształty oczka tkaniny sieciowej i ich elementy geometryczne. W zależności od wielkości współczynników rozwarcia Ux, kształtu oczka i długości boku, obliczono jego powierzchnię i zużycie materiałów sieciowych przypadających na jednostkę powierzchni, tkaniny.
 • Kosiński, Jerzy; Przybyszewski, Zbigniew (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wlasńa metodę obliczania kąta natarcia tkaniny w konstrukcjach sieciowych oraz sił decydujących o kształcie konstrukcji. Stwierdzono, że wielkość kąta natarcia wpływa na wielkość reakcji hydromechanicznej i, że uwarunkowuje ona również siły ściągające wlot gardzieli włoka.
 • Kosiński, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono modele rozpornic uniwersalnych wykonane z profili cienkościennych i stwierdzono, że posiadają one większą siłę rozwierającą od dotychczas stosowanych rozpornic pelagicznych. Stwierdzono również, że najlepszymi współczynnikami jakości profilu charakteryzują się profile pełne.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds