English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author Kaźmierski, Wojciech: 07 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej

  • Kaźmierski, Wojciech (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
    Omówiono zjawisko występowania slammingu i jego wpływ na kadłub statku. PRzedstawiono sposób obliczania prawdopodobieństwa powstania slammingu, jak również wyznaczania prędkości statku, przy której slamming nie nastąpi. Zaproponowano wprowadzenie do obliczeń trasy optymalnej ograniczenia slammingu.

Other publications

  • Górniewicz, Lesław; Kaźmierski, Wojciech; Łucewicz, Janusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
    Praca przedstawia wybraną po analizie metodę określania sił i momentów działających na duży statek przy małych prędkościach. Zawiera materiały w postaci oryginalnych wykresów, mogących mieć zastosowanie przy każdorazowym analitycznym określaniu i obliczaniu wielkości działających sił i momentów sił sero-hydrodynamicznych, przy rozwiązywaniu zagadnień bezpieczeństwa żeglugi dużych statków na ograniczonych akwenach.
  • Wiśniewski, Bernard; Kaźmierski, Wojciech (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
    Omówiono przyczyny wymuszonych strat prędkości statku na fali i wietrze. Określano bezpieczne prędkości statku z uwagi na eleming zalewania na przykłądzie statku typu B-447

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds