English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author Kabaciński, Jerzy: 13 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej

 • Kabaciński, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Opisano sposób sporządzania i wykorzystywania wykresu służącego do wykreślania stateczności i zanurzenia statku po zalaniu przedziału wodoszczelnego. Na podstawie przytoczonego przykładu wykazano oszczędności czasu w trakcie obliczeń.

Other publications

 • Kabaciński, Jerzy; Trojanowski, Jacek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W artykule podano krytyce obowiązujące przepisy Międzynarodowego Prawa Drogi Morskiej z 1960 roku. Omówiono także test, przeprowadzony podczas kursów doskonalenia kadr oficerskich na symulatorze radarowym dotyczący wyboru manewru podczas ograniczonej widzialności. W dalszej części przedstawiono propozycję dr E.S. Calvarta zwaną "anticlockiss rotation", jako jedną z zaprezentowanych podczas dyskusji poprzedzających ukazanie się Konwencji o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu w roku 1972. Jako wniosek końcowy zaprezentowano diagram manewrowy kpt. A.N. Cockcroft'a wraz z omówieniem. Jest on najlepszym rozwiązaniem z dotychczas proponowanych, zawiera w sobie wiele elementów dobrych doświadczeń i nie jest sprzeczny z obowiązującymi przepisami.
 • Kabaciński, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Opisany kalkulator ładunkowy służy do właściwego rozłożenia ładunku w końcowej facie załadunku statku. Przed rozpoczęciem końcowego załadunku statku oficer ładunkowy zna: -ilość ładunku pozostałą do załadowania, - pożądaną zmianę przegłębienia statku. Wykorzystując te wielkość możemy, za pomocą kalkulatora ładunkowego, podać ilość ładunku, jaką należy umieścić w dwóch wybranych ładowniach, aby osiągnąć określone końcowe zanurzenie statku.
 • Jagniszczak, Igor; Kabaciński, Jerzy; Zahorski, Robert (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono sposób wykorzystania minikalkulatora z podstawowymi funkcjami i jedną komórką pamięci do rozwiązywania zadań z nawigacji i astronawigacji. Podano przykłady rozwiązań drogi po ortodromie i wysokości ciała niebieskiego. Proponowana przekształcenie wzorów umożliwia dokonywanie obliczeń bez potrzeby zapisywania wartości pośrednich.
 • Kabaciński, Jerzy; Dziedzic, Tadeusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiam sposób wyznaczania linii granicznych w trakcie procesu optymalizacji drogi morskiej statku. Przedstawiono metodę oraz wyniki obliczeń dla kontrolnego przykładu liczbowego.
 • Kabaciński, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono statystyczną analizę porównawczą wyników obliczania prędkości statku na sfalowanej powierzchni morza przy zastosowaniu różnych wzorów. Przedstawiono wyniki oraz wnioski z nich wynikające.
 • Kabaciński, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono problem dokładności obliczeń zmiany przegłębienia statku. W efekcie przeprowadzonej analizy wyprowadzono wzór, który umożliwia poprawienie dokładności obliczeń. Rozważania teoretyczne zilustrowane przykładem w oparciu o dokumentacje dotyczące stateczności kilku typów statków, przprowadzono obliczenia i na ich podstawie przedstawiono wnioski praktyczne.
 • Kabaciński, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono krytyczną ocenę powszechnie stosowanych wzorów trapezu do przybliżonego obliczania momentów statystycznych i momentów bezwłasności figur. Wykazano niezgodność wyników przy zastosowaniu tych wzorów do obliczania elementów geometrycznych podstawowej figury.
 • Kabaciński, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono uproszczony sposób obliczania sił tnących i momentów gnących występujących w kadłubie statku. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń dla statku "Janusz Kusociński" Wykazano, ze proponowana metoda jest dość dokładna, lecz zastosowanie jej wymaga opracowania zmodyfikowanej skali Bonjeana. W załączniku przedstawiono podstawowwy fragment programu komputerowego proponowanej metody.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds