English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author Kochanowski, Jan: 49 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej

  • Kochanowski, Jan (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
    Przedstawiono istotę Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego i jej miejsce w działalności Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Podkreślony został ciężar gatunkowy zagadnień, jakie konwencja reguluje, elastyczność jej postanowień oraz tryb dostosowania do przemian wynikających 2 postepu organizacyjnego i techniczno-ekonomicznego. Przedstawiono treściowy układ konwencji oraz omówiono załączniki. Zasygnalizowano, w jakim stopniu konwencja została przyjęta przez społeczność światową i jest przez nią przestrzegana.

Other publications

  • Kochanowski, Jan (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
    There is the szstematicallz ordered essential problem of loads receptive to smells in the maritime transport, known by experience, based on observations and periphery mentions in expert literatura. Proper concluaions followed at the end. In this article there are talked over: loads receptive to smells, sources of smells, losses followed, and means as well as methods of overcoming harmful smelle in ships's holds during the process of carrying General Cargo. Insufficient knowledge and methods of estimation the harm of smells are underlined in the conclusions and there are marks about actuality of that problem also ln the future in spite of the expansion of the container transport. The loads smelling harmful are suggested to be meant as an other dangerous material and included to appropriate regulations.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds