English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author Bobrowski, Zbigniew:

 • Bobrowski, Zbigniew; Kravtsov, Yury A.; Chmiel, Jarosław; Transportu, Zakład Techniki i Technologii (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  A self-oscillating ultrasonic system is suggested for monitoring deformations in ship hulls. The system employs high frequency (about 1 MHz) ultrasounds exciting the hull material. Stress changes manifest themselves in small but detectable variations of frequency in the self-oscillating system. The suggested system can be applied for continuous stress changes monitoring in high seas as well as in nearly fully laden ship conditions.
 • Bobrowski, Zbigniew (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Dokonano separacji zmiennych w równaniu Hemholtza we współrzędnych elipsoidy obrotowej wydłużonj i spłaszczonej. W wyniku zastosowania metody WKB /przybliżenia kwaziklasycznego/ otrzymano kwaziklasyczną asymptotykę wydłużonych kątowych funkcji elipsoidalnych /sferoidalnych /. Podano również ogólne równanie całkowe na wartości właściwe.
 • Pikuła, Ryszard; Bobrowski, Zbigniew (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedyskutowano zjawiska krytyczne zachodzące pod wpływem zmian temperatury i stężeń atomów magnetycznych w dwuskłądnikowym, strukturalnie nieuporządkowanym magnetyku z mieszanymi ferro- i antyferromagnetycznymi oddzaiływaniami wymiany.
 • Bobrowski, Zbigniew; Pikuła, Ryszard (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Dokonano separacji zmiennych w równaniu Helmholtza we współrzędnych wydłużonych elipsoidy obrotowej. Przedstawiono podstawowe własności wydłużonych kątów funkcji sferoidalnych i ich asymptotykę dla dużych i małych wartości parametru h^2. Pokazano warunki i sposób na doprowadzenia kątowego równania Helholtza do równania Mathieu. W wyniku szeregu przekształceń doprowadzono omawiane równanie do postaci równania Lindemana.
 • Pikuła, Ryszard; Bobrowski, Zbigniew (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Dokonano analizy krytycznych zachodząych w dwuskłądnikowych stopach magnetycznych z feroo i antyferromagnetycznymi oddziaływaniami wymiany. Stosując technikę rozwinięć kumulantowych otrzymano analityczne wyrażenie na uśrednioną funkcję Greena oraz relacje na namagnesowanie i temperaturę krytyczną układu.
 • Kirkiewicz, Józef; Bobrowski, Zbigniew; Chrzanowski, Janusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono teoretyczne podstawy teorii rozpraszania światła w zakresie rayleighowskim i ramanowski z ukierunkowaniem na rozkłady energetyczne. Wskazano na związek kształtu indykatrysy* rozpraszania z wielkością cząstek. Przedstawiono budowę urządzenia, które na podstawie pomiarów pochłaniania i rozpraszania strumienia światła umożliwia pomiar stężenia zapylenia powietrza lub gazów oraz określenie wielkości ziaren pyłów.
 • Kapuściński, Marek; Bobrowski, Zbigniew (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Podano explicite we współrzędnych sferoidalnych wzory na pęd, moment pędu i kwadrat momentu pędu i związki komutacyjne między nimi. Określono wektor Rummgego-Lenza i operator Casimira i pokazano, że funkcja falowa wodoropodobnego atomu jest funkcją własną wmienionych wyżej dwóch operatorów i operatora trzeciej składowej momentu pędu.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds