English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author Abramowska, Ewa: Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, <br>Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie


Other publications

 • Kurc, Barbara; Chrzanowski, Janusz; Abramowska, Ewa (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  The work presents threats connected with the spills of noxious oily chemicals at sea. Physical phenomena occurring during spills are described. Physical and chemical prop-erties of some dangerous substances are listed. The list of dangers posed by these sub-stances (acc. to GESAMP) is included and the methods used for the clearance of spills as well as the duties of ship-owners of ships carrying such chemicals are presented.
 • Kurc, Barbara; Trześniowski, Waldemar R.; Abramowska, Ewa (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  The work presents quantitative specification of spills of dangerous substances which took place in the years 1992 - 1996 on waters under US jurisdiction. The work also presents physical and chemical properties of monomers most often transported by sea as well as propositions of neutralizing the spills.
 • Pilawski, Tadeusz; Abramowska, Ewa (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W pracy niniejszej przedstawiono wyniki badań, dotyczące możliwości powstania wybuchu gazów wydzielających się z węgla, transportowanego na statkach morskich do Japonii i Włoch. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że na statkach transportujących węgiel w czasie rejsu następował wzrost koncentracji metanu, przekraczający margines bezpieczeństwa. Na przebieg tych procesów miały wpływ takie czynniki, jak warunki klimatyczne i skład chemiczny węgla. Stwierdzono również, że węgiel transportowany na statkach morskich nie stanowi niebezpieczeństwa wybuchu, o ile nie dopuści się do powstania niebezpiecznych koncentracji metanu + powietrze w ładowniach statku.
 • Pilawski, Tadeusz; Abramowska, Ewa (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W pracy niniejszej przedstawiono wyniki badań nad samozapalnością węgla transportowanego na statkach morskich do Japonii i Włoch. W wyniku przeprowadzonych doświadczeń modelowo-laboratoryjnych i badań wykonanych na statkach stwierdzono, że wzrost temperatur otoczenia powodował wzrost ilości wydzielanego CO2. Największe stężenia CO2 notowano przy temperaturze otoczenia 35-55 °C w 30 dniu składowania w doświadczeniu modelowo-laboratoryjnym, natomiast ilości CO2, wydzielane w czasie transportu na statkach, były nieznaczne przez cały czas trwania podróży, co świadczy że nie istniało niebezpieczeństwo powstania pożaru endogenicznego.
 • Pilewski, Tadeusz; Abramowska, Ewa (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono towaroznawczą charakterystykę cementów, własności cementu jako ładunku okrętowego oraz istniejące obecnie rozwiązania form transportu tego ładunku. Podano również wyniki badań i obserwacji przeprowadzonych na m/s "Kopalnia Moszczenica" w rejsie ze Szczecina do Lagos z całookrętowym ładunkiem cementu workowanego.
 • Abramowska, Ewa (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono problemy związane z transportem morskim amoniaku - podstawowego składnika w produkcji nawozów sztucznych. Omówiono obowiązujące przepisy międzynarodowe i lokalne, przeprowadzono charakterystykę towaroznawczą skroplonego amoniaku, zagrożenia występujące podczas magazynowania i transportu oraz statki do przewozu tego niebezpiecznego ładunku.
 • Abramowska, Ewa; Abramowski, Przemysław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono ogólne zagrożenia występujące podczas transportu morskiego ładunków radioaktywnych. Wytyczne do transportu morskiego tych ładunków podano zgodnie z konwencjami: SOLAS 74 i MARPOL 73/78. Szczegółowe wymagania opisano i przedyskutowano opierając się na Międzynarodowym morskim kodeksie towarów niebezpiecznych i Międzynarodowym kodeksie bezpiecznego przewozu statkami radioaktywnego paliwa jądrowego, plutonu oraz wysokopromieniotwórczych odpadów w pojemnikach.
 • Abramowska, Ewa; Krupowies, Jan (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono aktualny stan rozwiązań techniczno-prawnych, dotyczących składowania oraz transportu morskiego odpadów i towarów radioaktywnych. Na świecie obserwuje się ciągły wzrost liczby reaktorów jądrowych i związane z tym znaczne nagromadzenie odpadów radioaktywnych. Rośnie takie tonaż ładunków radioaktywnych w transporcie morskim. Istnieje zatem pilna potrzeba opracowania i wprowadzenia w tycie kompleksowego i długofalowego planu unieszkodliwiania, składowania i bezpiecznego transportu morskiego odpadów i towarów radioaktywnych. Tylko właściwa i ogólnie przyjęta gospodarka w tym zakresie, a nie stosowanie doraźnych i tymczasowych rozwiązań, może skutecznie zapewnić bezpieczeństwo człowiekowi i środowisku naturalnemu.
 • Leśmian-Kordas, Ruta; Abramowska, Ewa; Jóżwtak, Zofia (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Właściwości fizykochemiczne ładunków wpływają istotnie na wymagania dotyczące metod i sposobów składowania, przeładunku i ich przewozu różnymi środkami transportu. Na przykładzie wodorotlenku sodowego w postaci stałej i ługu sodowego przedstawiono specyficzne wymagania w zakresie transportu morskiego oparte na konwencjach, kodeksach i innych przepisach Podano też przykłady zagrożeń zdrowia i życia odnotowane w porcie szczecińskim

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds