English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author Chmiel, Jarosław:

 • Chmiel, Jarosław; Górnicki, Kazimierz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  The authors deal with the most important problems of the wear of metal elements in port grain silos. The properties of grains and their cereal products cause an intensive abrasive wear process in in-port transport equipment. Corrosion phenomena that occur during stoppage periods additionally accelerate the destruction of steel elements.
 • Chmiel, Jarosław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Cavitation-corrosion wear phenomena are one of most common reasons for accel-erating the cases of failure in liquid cargo transportation appliances. Test-rig designs are based on methods of examining the mechanical processes extended with chemical or electrochemical influences. The elimination of uncontrolled electrochemical effects is the most important problem. The paper presents a review of typical solutions of test rigs intended for the research of cavitation-corrosion wear.
 • Chmiel, Jarosław; Górnicki, Kazimierz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  The concise list of basic groups of wear phenomena is presented. These exist in installations intended for the transportation of liquid cargo in the marine environment. The basic role of synergic phenomena in the processes of accelerated wear is discussed. The need of including the complex wear phenomena into teaching programs is indicated
 • Bobrowski, Zbigniew; Kravtsov, Yury A.; Chmiel, Jarosław; Transportu, Zakład Techniki i Technologii (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  A self-oscillating ultrasonic system is suggested for monitoring deformations in ship hulls. The system employs high frequency (about 1 MHz) ultrasounds exciting the hull material. Stress changes manifest themselves in small but detectable variations of frequency in the self-oscillating system. The suggested system can be applied for continuous stress changes monitoring in high seas as well as in nearly fully laden ship conditions.
 • Chmiel, Jarosław; Birkenfeld, Janusz; Smajda, Jan (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono rezultaty badań przeprowadzonych w ramach prac badawczych nad wytwarzaniem narzędzie nieiskrzących z brązu BMA 139. Przeprowadzone badania własności mechanicznych brązu wykazały, że wzrost temperatury wygrzewania powoduje spadek Rm ze 100Mpa w temperaturze 840K poprzez 40Mpa w 950K i 17 MPa w 1010K do 4Mpa w 1100K.
 • Hajdasz, Mariusz; Chmiel, Jarosław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono próbę sklasyfikowania metod prasowania ciekłego metalu na podstawie kryterium technologicznego. Analiza istotności kryteriów oraz możliwości jej realizacji przy obecnym stanie techniki pozwoliły wyodrębnić 62 warianty technologiczne i przypisać im jednoznaczne nazwy systematyczne.
 • Hajdasz, Mariusz; Chmiel, Jarosław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Dokonano analizy porównawczej opisywanych w literaturze technicznej technologii, wykorzystujących prasowanie metalu w trakcie krystalizacji odlewu. W rezultacie opracowano zbiór kryteriów pozwalający na rozróżnienie tych metod ze względu na różnice technologiczne. Prezentowano 7 kryteriów usystematyzowano wg kolejności chronologicznej występowania w trakcie procesu technologicznego. Możliwość wyboru wariantów dla każdego z kryteriów wykazuje istnienie 288 odmian omawianych technologii.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds