English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author Dendura, Kazimierz: 14 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej

  • Dendura, Kazimierz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
    Automatyzacje statków powodują, ze załoga wykonuje coraz więcej prac konserwacyjno - remontowych: maleje ilość czynności operatorskich. Poszczególne stanowiska pracy nie są równomierne i rytmicznie obciążone pracą. Występuje nadmierna ilość stanowisk kierowniczych, nie wykorzystywanych w pełni. Zaproponowano integrację organizacyjną i zawodową stanowisk oficerskich i marynarskich dla zmniejszenia ilości specjalności i kosztów kształcenia oraz racjonalnego wykorzystania czasu pracy.

Other publications

  • Dendura, Kazimierz; Piotrowski, Ildefons (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
    Badania prowadzone nad organizacją pracy i kwalifikacjami załóg statków morskich oraz analiza zmian zachodzących w programach studiów dziennych i dla pracujących , a także konkretne potrzeby armatorów wykazały, że istnieje szereg przyczyn powodująych istotne zmiany kwalifikacji oficerów mechaników statków morskich. Takie przyczyny, jak automatyzacja siłowni okrętowych, zapoczątkowana na statkach PŻM zmiana organizacji pracy statkach / likwidacja podziału załogi na odrębne działy / i wymagania określone konwencją w sprawie kwalifikacji załów statków morskich spowodowały, że kwalifikacje oficerów mechaników wyraźnie się rozszerzają w kierunku mechanik-automatyk; znajduje to już wyraz w programach studiów, w programach kursów SDKO czy w wymaganiach na poszczególne stopnie oficerskie.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds