English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author Hajduk, Jerzy: 13 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej

 • Fedorowski, Jerzy; Galor, Wiesław; Hajduk, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Sprawdzenie efektywności pracy systemu antykolizyjnego można wykonać prowadząc obserwację jego ekranu w warunkach szczególnych, np. dużego natężenia ruchu. W artykule przeprowadzono analizę przejścia Cieśniny Kaletańskiej z zastosowaniem systemu antykolizyjnego firmy Sperry formułując wnioski charakteryzujące pracę systemu.

Other publications

 • Rajewski, Przemysław; Hajduk, Jerzy (Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2013)
  In the years 2011–2012 Polish universities were obligated to implement education requirements in compliance with the National Qualifications Framework. First the universities defined intended learning outcomes, a basis on which curricula were drawn up. The most difficult part of the implemented system is the appropriate identification of method(s) to assess whether the expected learning outcomes have been achieved. This article discusses an examination system commissioned by maritime administration for seafarer examining, and indicates possibilities of using the developed solutions in the process of learning outcomes assessment at technical universities and academies
 • Hajduk, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  The vessel traffic in the Western Baltic Sea area is characterized by high concen-tration. This area is difficult for navigation. By a decision of the International Maritime Organization (IMO) new traffic separation schemes will be mandatory for ships from 01.07.2006. The question is if this new solution will be satisfactory for maritime admin-istration and navigators and if all problems willbe solved.
 • Zaikov, Vladimir I.; Hajduk, Jerzy; Kuznetsova, Tatiana Y. (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  The paper presents assumptions concering estimation of the safety of navigation under a bridge over the river. Taking into account these assumptions, the simulation of the river push train movement has been carried out using MMSIM computer softweare. The described method can be used for determining ship's swept path in various hydro-meteorological conditions and for designing the type of a bridge to be built and the position of piers providing for an accepted level of navigational.
 • Hajduk, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Assumotions for the design process of the vessel were prepared by researchers of the Maritime University of Szczecin. She started at the beginning of 1998. Now, she is well equipped and all are being reached.
 • Gucma, Lucjan; Bąk, Andrzej; Sokołowska, Sylwia; Hajduk, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  This paper presents the stages in stochastic ship traffic stream model creation, applied to determine the influence of liquefied petroleum gas (LPG) tanker introduction to Police Port on the Świnoujście–Szczecin waterway. The model is based on the Monte Carlo methodology, and is microscopic (which means that each ship’s model is treated as a separate object possessing given attributes). The model is applied here in order to find the influence of ships with dangerous cargo (LPG tankers in the case study) on regular ship traffic, and hence to establish whether special traffic solutions are necessary.
 • Fedorowski, Jerzy; Galor, Wiesław; Hajduk, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W artykule opisano cztery systemy antykolizyjne, pracujące na bazie maszyn cyfrowych. Ponadto na podstawie badań własnych rozważono problemy, jakie występują przy obróbce sygnału radiolokacyjnego i przedstawieniu informacji o sytuacji na ekranie wskaźnika. Daje to ogólny obraz możliwości wykorzystania takiego systemu ataku, a także sygnalizuje problemy z jakimi może zetknąć się nawigator przy zastosowaniu systemu antykolizyjnego, jako pomocy nawigacyjnej.
 • Fedorowski, Jerzy; Galor, Wiesław; Hajduk, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Artykuł przedstawia kilka wybranych systemów radarowych, mających zastosowanie przy nadzorze ruchu statków na podejściach do portów. W każdym opisanym systemie zwrócono szegolną uwagę na problemy wynikające z podobieństwa do toru wodnego Świnoujście - Szczecin, w aspekcie zastosowania podobnego systemu.
 • Fedorowski, Jerzy; Galor, Wiesław; Hajduk, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Artykuł omawia jeden z wariantów struktury logicznej do obliczeń drogi statku po ortodromie i lokaodromie, ich porównania i wybranie drogi optymalnej przy zastosowaniu maszyny cyfrowej. Rozważnie sprawdzają się do ścisłego rachunku matematycznego, który musi być normalnie wykonany przez nawigatora. Opracowanie przez autorów tego problemu wiąże się z coraz szerszym wprowadzeniem na statki techniki obliczeniowej, a stąd koniecznością posiadania odpowiednich algorytmów do obliczeń.
 • Fedorowski, Jerzy; Galor, Wiesław; Hajduk, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono problemowo możliwości zastosowania wskaźnika radarowego typu B w żegludze pilotażowej i ręcznej, ze wskazaniem wad wskaźnika w tym względzie. Poruszano sprawę zniekształceń odwzorowania i porównania wyglądu ekranu wskaźnika P i B poprzez programowe modelowanie na maszynie cyfrowej.
 • Gucma, Stanisław; Hajduk, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Badania wykonane zostały poprzez zastosowanie cyfrowej symulacji obrazu radarowego na ekranie monitora graficznego. Wyniki zweryfikowano obserwacjami rzeczywistymi wykonanymi na akwenie Zalewu Szczecińskiego. Uzyskane rezultaty pozwalają na przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa statku prowadzonego po torze wodnym oznaczonym parami staw za pomocą radaru statkowego, jak również planowanie torów wodnych, które zapewnią radarowe prowadzenie statków z założoną dokładnością.
 • Hajduk, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Oceny bezpieczeństwa żeglugi można dokonać stosując szereg kryteriów. Jednym z nich jest pas ruchu statku, który będąc wskaźnikiem liczbowym umożliwia ocenę wpływu wybranych czynników. Przedstawiono algorytm służący do obliczania pasa ruchu statku. Dane uzyskano w czasie prowadzonych badań symulacyjnych na akwenach ograniczonych. Zamieszczono również przykładowe wyniki.
 • Gucma, Stanisław; Galor, Wiesław; Hajduk, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono metodę określania oznakowania nawigacyjnego i parametrów zwrotu toru wodnego, opracowaną w Instytucie Nawigacji Morskiej Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Metoda ta polega na przeprowadzeniu badań symulacyjnych zwrotu toru wodnego. Przedstawiono tu założenia budowy modelu symulacji komputerowej oraz badań symulacyjnych ruchu statku na zwrocie. Zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych, mających na celu określenie optymalnego wariantu stałęgo oznakowania nawigacyjnego Zakrętu Mańków na torze wodnym Świnoujście-Szczecin
 • Hajduk, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  When a transport vehicle is put into service on a new route, all safety aspects of its movement should be comprehensively examined. In maritime transport, such situations arise especially when new sea ports are built, intended to handle selected types of vessels with specific characteristics. The construction of the LNG terminal in Świnoujście made it necessary to carry out an extensive analysis of the safety of LNG tanker passage. This was related to the shipping route from the Danish Straits to the berth. This article compares the routes planned at the design stage with the actual track of the tanker Al Nuaman during its first voyage. The tanker speeds on key route sections have been examined, i.e. in the approach channel from Cape Arkona to Świnoujście.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds