English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author Bieg, Bohdan: 38 Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin

 • Chrzanowski, Janusz; Kravtsov, Yury; Bieg, Bohdan (Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2014)
  The article uses the analytical equation for the work function of metals, made by one of the authors, to study the structure of aluminum alloys, which are increasingly used in the shipbuilding industry. For example, of selected alloys Al-Cu, Al-Ta and Al-Ti are presented graphically changes in work function depending on the percentage composition of the alloy. Also presented an equation that allows to evaluate the work function for multicomponent alloys.

Other publications

 • Kravtsov, Yu.A.; Bieg, Bohdan; Hirsch, Matthias (Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2012)
  The interferometer-polarimeter in the stellarator W7-X will operate in the far infrared band in the double passage regime: the electromagnetic beam will be reflected back from a corner cube retroreflector and thus pass through the magnetized plasma twice. Evolution of the polarization state of the beam along the polarimeter sightline in the standard magnetic field configuration of W7-X is analyzed on the basis of differential equations, for traditional polarization parameters – azimuthal angle  and ellipticity angle . The influence of the Faraday and the Cotton-Mouton phenomena on polarization parameters  and  are analyzed. Calculations are performed for different plasma densities. Finally the potential sources of inaccuracy are considered, such as the shift in the probing beam position
 • Kirkiewicz, Józef; Bieg, Bohdan; Pikuła, Ryszard; Krogulec, Marcin; Chrzanowski, Janusz; Krasnodębska, Anna (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  The process of progressive degradation of natural environment of the Baltic Sea and the Odra River caused by oil products has been presented. The authors describe the examined area and measurement techniques. The mean values of oil contamination of the Odra River superficial layer have been calculated on the basis of measurements carried out for many years. Besides, the distribution of the oil pollution of water in the perpendicular cross-section at selected points of the Odra River has been presented.
 • Kirkiewicz, Józef; Bieg, Bohdan; Krogulec, Marcin (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  For many years the analysis of concentration residual hydrocarbon and oil in sam-ples of water and soil has been performed using transmission infrared spectroscopy. However, this method will have to be modified due to the prohibition of the use of car-bon tetrachloride, used as a solvent in this method. Another method of measuring the absorption of infrared radiation is horizontal attenuated total reflection( HATR), where benzene could be used as a solvent. A description of the HATR method, its advantages and disadvantages are presented.
 • Pikuła, Ryszard; Kirkiewicz, Józef; Bieg, Bohdan (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  There has been analysed the influence of the structural fluctuations on the properties of a dilute metamagnet. The high-and low-concentration approximations have been found to give very close results and the most important influence on the physical quantities originates from the lowest - square fluctuations..
 • Pikuła, Ryszard; Kirkiewicz, Józef; Bieg, Bohdan (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Using the Cumulant Expansion Technique there has been presented the mathematical description of two-sublattice dilute metamagnet with ferro and antiferromagnetic exchange interactions. The derived form of the averaged. Green function it the base for the analysis of the influence of structural fluctuations on the statistical properties of the system.
 • Kirkiewicz, Józef; Bieg, Bohdan; Gajewski, Romuald; Kranodębska, Anna (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono ogólną charakterystykę źródeł zanieczyszczenia produktami ropopochodnymi akwenów morskich. Wskazano na metody spektroskopowe, jako wyróżniające się największą czułością pomiaru zaolejenia.
 • Bieg, Bohdan (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Analizę widma odbicia oparto na modelach struktury pasmowej PbSe wyliczonych przez innych autorów. Zaobserwowano osiem maksimów energetycznych w PbSe.
 • Kirkiewicz, Józef; Chrzanowski, Janusz; Bieg, Bohdan; Pikuła, Ryszard (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Spektrometr FTIR należy do nowoczesnych narzędzi badawczych, znajdujących zastosowanie zarówno w laboratoriach naukowo-badawczych, jak i w laboratoriach przemysłowych. Zasada jego działania oparta jest na stosunkowo nowej technice pomiarowej - spektroskopii w podczerwieni z zastosowaniem transformaty Fouriera (FTIR — Fourier Transform InfraRed spectrometry). Ze względu na niewielką liczbę opracowań na jej temat w języku polskim, celowe jest przybliżenie podstaw tej techniki oraz porównanie z klasyczną - dyspersyjną techniką pomiaru widm w podczerwieni.
 • Kirkiewicz, Józef; Chrzanowski, Janusz; Bieg, Bohdan; Krogulec, Marcin (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Autorzy prezentują procedurę odejmowania spektralnego na przykładzie mieszaniny octanu metylu i aceto/enolu. Wskazują istotną rolę prawidłowego doboru współczynnika odejmowania k na jakość otrzymanego widma. Przedstawiona została metoda pozwalająca na bezpośrednie oszacowanie współczynnika k bez konieczności korzystania z dopasowania automatycznego.
 • Kirkiewicz, Józef; Chrzanowski, Janusz; Bieg, Bohdan; Pikuła, Ryszard (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Wskazano na źródła największych zanieczyszczeń środowiska produktami ropopochodnymi oraz na dążenie do ich ograniczenia przez wprowadzenie konwencji międzynarodowych. W badaniach zanieczyszczeń olejowych szczególną przydatność posiada zastosowanie spektroskopii w podczerwieni. Opisano spektrofotometr dwuwiązkowy służący jako miernik widma absorpcyjnego oraz teoretyczne zależności pomiędzy intensywnością i częstością widma a strukturą badanych molekuł. Na podstawie wieloletnich pomiarów zebrano dane informujące o poziomie zaolejenia wód spływających rzeką Odrą do morza z całej jej zlewni oraz o dodatkowym zaolejeniu, jakie wnoszą duże zakłady energetyczne umieszczone przy jej ujściu. Wskazano na przyrosty zaolejenia w okresach występowania kataklizmów powodziowych oraz zwrócono uwagę na fakt, że rejestrowane poziomy zaolejenia są bardzo niskie w odniesieniu do norm i nie powodują zagrożenia środowiska morskiego.
 • Chrzanowski, Janusz; Bieg, Bohdan; Kravtsov, Yury A. (Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2013)
  The authors analyze the methods of effective teaching of physics in the context of an increasingly weak preparation of students from the high school. They draw attention to the opportunities that in this field can offer new multimedia technologies, especially computers, applied to various forms of physical classes. The analysis is based on many years of experience in working with students of different specialties and in different countries

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds