English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author Charchalis, Adam: 17 Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin

  • Krefft, Jerzy; Charchalis, Adam (Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2009)
    Electric power estimation of contemporary container vessels for whole container capacity range is presented in the paper. The multiple regression model has been used to determine electric power, based on the container ships database created for that reason. During electric power calculations the division into ships with electric power created by shaft and diesel generators and vessels with diesel generators only was done

Other publications

  • Charchalis, Adam (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
    Dla ujednolicenia jakości kszrałcenia na wszystkich kierunkach studiów i przez wszystkie Uczelnie, powołano Państwową Komisję Akredytacyjną (PKA). Opracowano kryteria które obejmują zagadnienia związane z zapewnieniem odpowiednich warunków studiowania pod względem bazy dydaktycznej, kadry nauczającej, programów nauczania (w tym spełnienie narzuconych minimum programowych), organizacji procesu dydaktycznego itp. Akademia Morska w Gdyni kształci i przygotowuje specjalistów do pracy na morzu. Stąd system dydaktyczny musi spełniać wymaganie nie tylko PKA wymagania której są typowe jak dla Uczelni technicznej lecz i międzynarodowej konwencji STCW która narzuca odpowiednie wymogi odnośnie przedmiotów, liczby ich godzin, okresu tematyki praktyk itp. Dla absolwentów którzy podejmują pracę na morzu problematykę spełnienia kryteriów kształcenia przedstawiono na przykładzie Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Gdyni, który kształcki na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn i przygotowuje absolwentów do pracy na morzu jako oficerów mechaników floty handlowej.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds