English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author Gucma, Stanisław: 13 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej

 • Gucma, Stanisław; Porada, Jędrzej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przeanalizowano współzależność statku i kanału oraz określono szerokość pasa manewrowania statków na torze wodnym Świnoujście - Szczecin. Opracowano również metodę określania dopuszczalnego odchylenia nawigacyjnego w przypadku prowadzenia statku po torze wodnym przy pomocy brzegowych systemów radarowych oraz obliczano te odchylania dla poszczególnych odcinków toru wodnego Świnoujście - Szczecin.
 • Gucma, Stanisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Geometrię echa posiada duże znaczenie praktyczna z punktu widzenia wykorzystania jej w brzegowych systemach radarowych, oraz w systemach antykolizyjnych. Wykorzystując jej elementy można wybrać optymalną, dla określonego systemu metodę pomiarów, a co się z tym wiąże - zwiększyć ich dokładność. W opracowaniu podjęto próbę określenia metodą eksperymentalną współrzędnych punktu pomiarowego echa w stosunku do pozycji bazowej statku.
 • Gucma, Stanisław; Walczak, Aleksander (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Produkcja urządzeń nawigacyjnych wyprzedza wymagania instytucji kwalifikacyjnych. Ten fakt i wysokie koszty urządzeń skłaniają do analizy ich efektywności w aspekcie bezpieczeństwa żeglugi. Opracowanie dotyczy wyboru i konfiguracji systemów nawigacji zintegrowanej. Przy tym rozważaniu przede wszystkim brana było pod uwagę kryterium bezpieczeństwa żeglugi określone za pomocą parametru niezawodności nawigacyjnej. Opracowano metodę określania niezawodności nawigacyjnej dowolnego statku eksploatowanego na krytym awenie dla różnych konfiguracji systemów nawigacyjnych. Posługując się tymi niezawodnościami mamy możliwość wyboru konfiguracji zapewniającej określony poziom bezpieczeństwa żeglugi danego statku, na danym akwenie.

Other publications

 • Gucma, Stanisław (Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2012)
  This article presents basic principles of using simulation research in marine traffic engineering and describes a simulation method of waterway design. The author indicates the most common errors made when the procedures of simulation research are not followed, despite advanced ship handling simulators used, which makes it impossible to satisfy the criterion of conformity between the examined system and its model. Practical use of results thus obtained leads to the breach of safety criteria or overdimensioning of waterway system. The presented simulation method of waterway design has been developed by this author. Applying the procedures of the method ensures that the mentioned conformity criterion is fulfille
 • Gucma, Lucjan; Gucma, Stanisław; Gucma, Maciej (Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2009)
  First LNG import terminal on the Baltic Sea will be located in Poland at the outer port of Świnoujście. Safe entrance to the port of LNG carrier (vessel of length abt. 300 m) to the terminal requires considering of technical and navigational aspects, as well as fulfilment of series of safety criteria related to manoeuvring, mooring and unloading of LNG C carrier (LNGC). Complex manoeuvring, mooring and unloading safety assessment of LNG in port, might be done as an assessment of particular types of manoeuvres and exploitation operations. Paper describes all those aspects and show procedure of LNG terminal design with navigational and operational problems consideration
 • Gucma, Stanisław; Gucma, Maciej (Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2010)
  Navigational systems employed at LNG terminals assist the navigation of gas carriers along approach chan-nels and in port waters leading to LNG terminals. i.e. in restricted waters. The navigation in restricted waters is often referred to as pilot navigation. The term is derived from the fact, that a pilot assists in navigating through restricted areas, and the process of marine navigation the pilot participates is called pilotage
 • Gucma, Stanisław (Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2010)
  In the following article the methods for establishing parametres of safe manoeuvring area are presented. The methods are constructed on the basis of deterministic and probabilistic models of ships’ manoeuvring in restricted areas. The reliance level has been established for these methods in which deterministic and probabilistic model of under keel clearance has been use
 • Gucma, Stanisław (Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2011)
  This article describes basic tasks to be done in the process of designing LNG terminals. In this connection various possible applications of computer simulation models are discussed. Dedicated methods for the selection of terminal site and the determination of parameters of approach channels, port areas and cargo handling facilities are presented. These methods make use of various models of computer-based simulation. The methods herein described have actually been used in the works on designing the LNG terminal in Świnoujście
 • Gucma, Stanisław (Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2012)
  The article describes the method of the determination of optimal parameters of the approach channels leading to the outer port in Świnoujście assuring safe navigation of LNG tankers of Q-flex type. The method used was specially developed for optimized design of waterway systems. Conditions of safe vessel operations within the system were define
 • Gucma, Stanisław (Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2013)
  The article presents an algorithm developed for determining conditions of safe ship operation in a system of sea waterways consisting of three components, or subsystems: waterways, navigation and traffic control. A model of the optimization of sea waterway system parameters is describe
 • Gucma, Stanisław (Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2014)
  The system of sea waterways, as defined in this article, consists of three subsystems: waterways, navigational, and traffic control. This author has defined a state vector for conditions of safe operation of ships on a waterway and described interrelations between parameters of sea waterway system and the state vector of safe ship operation conditions.
 • Gucma, Stanisław (Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2015)
  The system of port waterways has been defined herein as a composition of three subsystems: approach area (port basin), quay and its equipment, navigational (determination of ship position and speed). Besides, the author defines the state vector of conditions for safe operation of berthing ships. Described are interrelations between parameters of port waterway system and the state vector of safe operation of berthing ships. Differences have been specified between sea waterway systems (fairways, harbour entrances, turning basins, anchorages) and systems of port waterways (port basin, lock).
 • Gucma, Stanisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  This paper describes research, done at the Marine Traffic Engineering, Szczecin Maritime University, on optimal solutions to the Pilot Navigation System Presented are guidelines for the construction of an optimal PNS, research problems being solved and methods of finding solutions. Optimal parameters of prototype pilot navigation systems (both stationary and portable) have been defined.
 • Gucma, Stanisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  The article deals with local coordinate systems used in navigation in restricted areas. Typical examples of such systems are shown.
 • Gucma, Stanisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Marine traffic engineering is a relatively new scientific specially, which emerged inn the 70's. The Polish school of marine traffic engineering arose in Szczecin 30 years ago, where the Institute of Marine Traffic Engineering was created, preoccupied with these problems. The article presents selected problems of marine traffic engineering, such as: — safety assessment of navigation in restricted areas, — optimizing of waterway parameters, — designing pilot navigational systems.
 • Gucma, Stanisław; Ślączka, Wojciech (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  This paper presents a simulation method for identifying optimal parameters for turning basins on waterways. This method has been used for the detailed design of the Przesmyk Orli Turning Basin in the Port of Szczecin. Methods of this type allow the parameters of a turning basin to be optimized so long as the facility is fixed in one location.
 • Artyszuk, Jarosław; Gralak, Rafał; Gucma, Maciej; Gucma, Stanisław; Ślączka, Wojciech; Zalewski, Paweł (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  The paper presents the development of a new simulation method to optimize bends in marine waterways. This method, using results of empirical research and simulation methods, would allow accurate determination of safe manoeuvring areas. The method was used at the stage of detailed design of parameters of the, which is undergoing modernization, to determine the optimum parameters of horizontal curves of the fairway. The study was conducted on the type of manoeuvring simulator called Polaris Kongsberg and attended by pilots from the Szczecin–Swinoujscie Pilot Station. Based on the studies carried out, the maximum safe ship length was determined for the redesigned waterway and the conditions for their safe operation. The maximum lengths of these ships are as follows: cruise Lc = 260 m, container Lc = 240 m and a bulk carrier Lc = 220 m.
 • Gucma, Stanisław; Fedorowski, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Opracowano matematyczne podstawy poziomego przeszukowania sonarem. Porównano trzy istniejące metody przeszukiwania. Na podstawie rozwiązań analitycznych zbudowano algorytm i program na emc Odra 1003. Przeprowadzone obliczenia przedstawiono w postaci wykresów.
 • Gucma, Stanisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Określono analityczne podstawy obliczenia błędu odległości i namiaru radarowej stacji brzegowej korzystając z pozycji bazowej otrzymanej za pomocą pomiarów kątów poziomowych. Na podstawie rozwiązań analitycznych zbudowano algorytm oraz program na emc ODR 1003.
 • Gucma, Stanisław; Guliński, Janusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono metodę optymalnej lokalizacji brzegowych systemów radarowych. Metoda ta uwzględnia dokładność pomiarów przeprowadzonych przy pomocy brzegowych stacji radarowych oraz parametry toru wodnego i charakterystyki manewrowe statków.
 • Gucma, Stanisław; Galor, Wiesław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono analizę wyniku badań symulacyjnych ustalenia optymalnej wersji przebudowy falochronu portu Kołobrzeg. Przeprowadzone badania oparto na modelu symulacyjnym ruchu statku, w którym uwzględniono charakterystyki manewrowe statku oraz efekt brzegowy, dalowanie morza, działanie wiatru i prądu na statek. Badanie przeprowadzono dla trzech typów statków oraz dwóch wersji planowanej przebudowy falochronu dla różnych warunków hydrometeorologicznych. W wyniku przeprowadzonych badań określono optymalną wersję przebudowy falochronu portu Kołobrzeg.
 • Gucma, Stanisław; Porada, Jędrzej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono podstawowe zadania inżynierii ruchu morskiego zdefiniowane na podstawie wniosków uzyskanych z badań prowadzonych w WSM /Szczecin/ w kontekście najbliższych zadań do realizacji. Artykuł składa się z trzech następujących części: - rozpozanie dynamicznych i manewrowych cech statku; - analiza relacji statek - akwen manewrowy - oznakowanie nawigacyjne; - charakterystyka strumienia ruchu, regulacja ruchu.
 • Gucma, Stanisław; Hajduk, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Badania wykonane zostały poprzez zastosowanie cyfrowej symulacji obrazu radarowego na ekranie monitora graficznego. Wyniki zweryfikowano obserwacjami rzeczywistymi wykonanymi na akwenie Zalewu Szczecińskiego. Uzyskane rezultaty pozwalają na przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa statku prowadzonego po torze wodnym oznaczonym parami staw za pomocą radaru statkowego, jak również planowanie torów wodnych, które zapewnią radarowe prowadzenie statków z założoną dokładnością.
 • Gucma, Stanisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono metodę projektowania systemu dróg wodnych zbudowaną na podstawie inżynierii ruchu morskiego. Metoda ta spełnia podstawowe kryterium bezpieczeństwa żeglugi statków eksploatowanych w systemie dróg wodnych. Zaprezentowana metoda została zastosowana przy projektowaniu systemu dróg wodnych budowanego w chwili obecnej portu Police.
 • Gucma, Stanisław; Galor, Wiesław; Hajduk, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono metodę określania oznakowania nawigacyjnego i parametrów zwrotu toru wodnego, opracowaną w Instytucie Nawigacji Morskiej Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Metoda ta polega na przeprowadzeniu badań symulacyjnych zwrotu toru wodnego. Przedstawiono tu założenia budowy modelu symulacji komputerowej oraz badań symulacyjnych ruchu statku na zwrocie. Zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych, mających na celu określenie optymalnego wariantu stałęgo oznakowania nawigacyjnego Zakrętu Mańków na torze wodnym Świnoujście-Szczecin
 • Gucma, Stanisław; Ślączka, Wojciech (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono metodę określenia ekstremalnych parametrów statków bezpiecznie Manewrujących na akwenie ograniczonym. Opracowaną metodę zastosowano do określenia ekstremalnych parametrów statków i warunków wejścia do portu Świnoujście.
 • Gucma, Stanisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono problemy optymalizacji wielkości zagłębienia podmorskiego ruro-ciqgu z zastosowaniem kryteriów ekonomicznych i ograniczeń nawigacyjnych. Zagłębienie podmorskiego rurociągu jest związane z ryzykiem jego uszkodzenia przez kotwiczące Maryjnie statki oraz jednostki rybackie poławiające włokiem dennym. Zaprezentowano r°związame tego problemu na przykładzie zagłębienia gazociągu Baltic Pipeline.
 • Gucma, Stanisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Podjęto próbę określenia wzajemnych zależności statku i nabrzeża podczas manewrów przycumowania i odcumowania. Narzędziem badawczym był model symulacyjny uruchomiony na systemie mikrokomputerowym IBM-PC. Przeanalizowano 678 wyników
 • Gucma, Stanisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W artykule przedstawiono dwie metody szacowania skutków awarii nawigacyjnych dla statków manewrujących na akwenach ograniczonych. Są to metody polegające na określeniu energii nic powodujących uszkodzeń kadłuba statku przy uderzeniu w budowle hydrotechniczne.
 • Gucma, Lucjan; Gucma, Stanisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono problemy planowania eksperymentu w badaniach inżynierii ruchu morskiego, a w szczególności określanie minimalnej, koniecznej liczebności manewrów symulacyjnych w danej serii. Użycie zbyt malej liczby prób może dyskredytować dokonywany szacunek estymowanych parametrów, a zbyt dużej podraża koszty prowadzonych badań symulacyjnych. Przeanalizowano trzy typowe elementy infrastruktury dróg wodnych zakole toru wodnego, wejście do portu oraz obrotnicę Wyniki z pracy mogą służyć jako wytyczne do prowadzonych badań symulacyjnych.
 • Gucma, Stanisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono symulacyjne metody optymalizacji parametrów dróg wodnych. służące do określenia parametrów obrotnic, torów wodnych, przystani promowych i wielostanowiskowych basenów portowych. Na podstawie syntezy tych metod opracowano ogólny model optymalizacji parametrów dróg wodnych, wykorzystujący metody symulacyjne.
 • Gucma, Stanisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Zaprezentowano nową metodą projektowania układu basenów portowych i nabrzeży, która nazywa się symulacyjną metodą optymalizacji układu dróg wodnych Jest ona znacznie nowocześniejsza i precyzyjniejsza od dotychczas stosowanych metod projektowania: klasycznej i symulacyjnej. Przedstawiono możliwości praktycznego zastosowania metody optymalizacji układu dróg wodnych przy projektowaniu na przykładzie przebudowy wschodniej przystani promowej w Świnoujściu.
 • Gucma, Stanisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  This article presents the optimized parameters of the Świnoujście seaport entrance and three-kilometer fairway linking Świnoujście and Szczecin, extended to allow the safe entry of 300-meter bulk carriers drawing up to 13.5 meters. The parameters were determined by a simulation-based optimization method, where the objective function and its constraint were, respectively, the reconstruction costs of that waterway section and the vessels’ navigation safety. The study made use of real-time simulation in coordination with the vessel’s human operator.
 • Gucma, Stanisław; Gralak, Rafał; Przywarty, Marcin; Muczyński, Bartosz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  The article presents an original two-stage simulation method for the optimization of seaport parameters. Presentation of the method is based on example of parameter optimization of the outer container port in Świnoujście. Presented method uses two limitations of the objective function related to safety of manoeuvring and mooring of ships. It consist of two stages, first one is carried out for the parameters defined in the preliminary stage of design. On the basis of results from this stage, layout and other parameters of port waterways can be adjusted to satisfy assumed safety criteria. The second stage uses the parameters established in the first stage. It allows for small adjustments which will not change the safety of manoeuvring. The result of second stage is optimal parameters of the examined port waterways.
 • Gucma, Stanisław; Artyszuk, Jarosław; Gralak, Rafał; Kowalski, Adam (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  The presented method for defining the conditions of safe operation of marine ferries in ferry terminals allows verification of shipowner ferry designs. In the first stage of this method, simulations are used to determine the allowable wind speed. The second stage comprises simulations of ferry berthing aimed at defining safe manoeuvring areas, the energy of berthing impact and propeller stream speeds at allowable wind speeds. The method was used in the design of a 228 m long hybrid ferry.
 • Gucma, Stanisław; Ślączka, Wojciech (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  The following paper presents an original, universal method of formal safety assessment of ship manoeuvring in sea waterways. The method allows evaluation of a ship’s formal safety assessment on various types of waterways. It may be a basis for standardizing the methods of performing the ‘navigational analyses’ which are required in Poland.
 • Gucma, Stanisław; Gucma, Maciej; Gralak, Rafał; Przywarty, Marcin; Muczyński, Bartosz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  This article describes the methodology to design a universal berth for LNG discharge from tankers with a wide cargo capacity range of 500 m3 to 220,000 m3. Based on a waterway optimization simulation, the methodology has been used to determine parameters of the designed universal cargo handling berth located in the port of Świnoujście.
 • Gucma, Stanisław; Gucma, Maciej; Gralak, Rafał; Bilewski, Mateusz; Muczyński, Bartosz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  The article presents a simulation method for determining the minimum safe pull of tugs assisting in port manoeuvres. The method can be used to determine the relationship between the minimum safe pull, understood as the tension on the line, of the assisting tugs and the overall length, cargo capacity or net capacity of ships manoeuvring in a given port under allowable hydrometeorological conditions. The method was verified through simulated tests of gas tankers’ entry, turning and berthing at the LNG terminal of Świnoujście
 • Gucma, Stanisław; Gralak, Rafał; Muczyński, Bartosz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  The identification of navigational risks of accidents in fairways is a basic principle for the construction or modernization of waterways in restricted waters and when the conditions of safe operation change. The estimation of navigational risk requires the evaluation of the consequences of accidents occurring in fairways: grounding, impact against a vertical shore, port/offshore structure or moored ship. When determining the consequences of these accidents, it is necessary to know the emergency maneuvering area and the speed of the ship at the time of the accident. The method of ship movement simulation in real time was used to determine the parameters of emergency maneuvering areas and the speed of vessels during the maneuvers. The results of the simulation experiment include full form vessels (bulk carriers, tankers) with a capacity ranging from 5,000 DWT to 100,000 DWT. The presented results of simulation tests enabled the evaluation of probability and consequences of ships’ accidents in fairways resulting from technical failures of ships’ steering equipment, allowing to assess the navigational risk for ships sailing through different types of fairways (approach channels, port entrances and inner port fairways).
 • Gucma, Stanisław; Gralak, Rafał (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  This article indicates the development trends in the construction of offshore wind turbines worldwide, and the characteristics of existing and planned ships for wind turbine installation and maintenance; it presents an approach to design ports with their future operations in mind. Problem: The safety of navigation in port waterways is the basic restrictions for the construction of harbors (terminals) to handle ships used for the construction of OWT and for increasing their size. Navigational risk is a criterion of navigational safety assessment that allows its accurate estimation in port waterways. Method: The article presents the method for dimensioning port waterways for ships serving offshore sea wind turbine transport and construction. Furthermore, a method for determining the navigational risk of jack-up vessels navigating in port waterway areas is presented. Results: The authors have determined conditions for safe operation of these ships in restricted areas and defined the basic condition of navigational safety. The presented method of navigational risk analysis refers to the departure of a loaded ship carrying offshore wind turbine components in the presently designed port terminal in Świnoujście for handling offshore wind farm projects. Conclusion: These are universal methods that can be applied to the design of ports serving vessels that install offshore wind turbines in various types of waters.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds