Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20200527
06 10.17402/ http://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1978 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>68 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 3 68 05 2003 417 426 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Topograficzna ocena powierzchni w porównaniu z oceną dwuwymiarową</TitleText> A01 Michał Wieczorowski Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Mechanicznej, Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych A01 Andrzej Cellary Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Mechanicznej, Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych A01 Jan Chajda Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Mechanicznej, Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych 01 pol