Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20200228
06 10.17402/ http://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1841 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>71 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 3 71 05 2003 285 292 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Analiza przydatności eksploatacyjnej wybranych systemów diagnostycznych silników głównych</TitleText> A01 Zbigniew Łosiewicz Politechnika Szczecińska, Wydział Techniki Morskiej, Katedra Technicznego Zabezpieczenia Okrętów 01 pol