Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20200527
06 10.17402/ http://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1639 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>32 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 88 32 05 1988 131 149 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Tendencje przestrzennego rozmieszczenia ładunków drobnicowych w portach polskich w latach 1970-1985</TitleText> A01 Grażyna Łangowska-Śpiewak Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol