Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20200713
06 10.17402/ http://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1370 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>10 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 76 10 05 1976 299 304 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Z życia naukowego Instytutu Rybołówsta Morskiego Wyższej Szkoły Morskiej w 1975 Roku</TitleText> A01 Andrzej Bojanowski Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol