English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Berczyński, Stefan
Affiliation Akademia Morska w Szczecinie Instytut Nauk Podstawowych Technicznych Zakład Mechaniki Technicznej i Rysunku 70-500 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1/2
E-mail stefan.berczynski@zut.edu.pl
Author Kaczmarek, Jacek
Affiliation Akademia Morska w Szczecinie Instytut Nauk Podstawowych Technicznych Zakład Mechaniki Technicznej i Rysunku 70-500 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1/2
Author Nicewicz, Grzegorz
Affiliation Akademia Morska w Szczecinie Instytut Nauk Podstawowych Technicznych Zakład Mechaniki Technicznej i Rysunku 70-500 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1/2
E-mail g.nicewicz@am.szczecin.pl
Author Idzi, Zbigniew
Affiliation Akademia Morska w Szczecinie Instytut Nauk Podstawowych Technicznych Zakład Mechaniki Technicznej i Rysunku 70-500 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1/2
ISSN printed 1733-8670
URI http://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/880
Abstract The paper describes a method for the estimation of parameters of a physical wave model of prismatic rubber vibration mounts for vibration isolation systems with linearly changing properties versus the frequency of forces.
Pages 61-70
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Keywords vibration mount
Keywords estimation
Keywords physical wave model of a vibration mount
Title The Estimation of Parameters of Physical Wave Model of Rubber Vibration Mounts for Vibration Isolation Systems
Type Original scientific article
References
  1. Eykhoff P., Identyfikacja w układach dynamicznych. PWN, Warszawa 1980.
  2. Giergiel J., Uhl T., Identyfikacja układów mechanicznych. PWN, Warszawa 1990.
  3. Kaczmarek J., Nicewicz G., Analiza wrażliwości parametrycznej reologicz-nego oraz fizycznego falowego modelu wibroizolatorów elastomerowych. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, nr 10(82), Explo-Ship 2006, Szczecin 2006, s. 215 – 224.
  4. Kaczmarek J., Nicewicz G., Idzi Z., Identyfikacja parametrów reologicz-nych wibroizolatorów gumowych na podstawie ich modelu fizycznego. Ze-szyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, nr 5(77), Obsługiwanie Maszyn i Urządzeń Okrętowych 2005, Szczecin 2005, s. 279 – 292.
  5. Kaczmarek J., Nicewicz G., Wrażliwość parametryczna reologicznego i fi-zycznego modelu wibroizolatora gumowego, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, nr 5(77), Obsługiwanie Maszyn i Urządzeń Okręto-wych 2005, Szczecin 2005, s. 267 – 277.
  6. Mańczak K., Nahorski Z., Komputerowa identyfikacja obiektów dynamicz-nych. PWN, Warszawa 1983.
  7. Pękalak M., Radkowski S., Gumowe elementy sprężyste. PWN, Warszawa 1989.
  8. Uhl T., Komputerowo wspomagana identyfikacja modeli konstrukcji me-chanicznych. WNT, Warszawa 1997.
  9. Wicher J., Analiza właściwości materiału wibroizolacyjnego opisanego mo-delem reologicznym. Prace IPPT PAN nr 31, Warszawa 1981.
ISSN on-line 2392-0378
Language English
Funding No data
Figures 6
Tables 0
Published 2006-06-10
Accepted 2006-05-15
Recieved 2006-04-11


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds