English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Wieczorowski, Michał
Affiliation Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Mechanicznej, Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych
Author Cellary, Andrzej
Affiliation Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Mechanicznej, Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych
Author Chajda, Jan
Affiliation Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Mechanicznej, Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych
ISSN printed 0209-2069
URI http://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1978
Abstract Przedstawiono podstawowe założenia analizy topografii powierzchni. Omówiono sposób doboru powierzchni odniesienia dla powierzchni nominalnie płaskich oraz zakrzywionych, a także krótko scharakteryzowano parametry i funkcje stosowane w ocenie stereometrycznej. Pokazano różnice występujące pomiędzy wybranymi parametrami w ujęciu 2D i ich odpowiednikami w ujęciu 3D. Istotność tych różnic nie pozwala na właściwą ocenę powierzchni analizowanej na podstawie profilu.
Pages 417-426
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Keywords topografia
Keywords ocena parametryczna
Keywords analiza porównawcza
Title Topograficzna ocena powierzchni w porównaniu z oceną dwuwymiarową
Type Review article
References
 1. Chąjda J., Cellary A., Wieczorowski M.: A neccessity of three-dimensional surface stereometry characterisation, but by means of laser optical probe. Proc. XIIIIMEKO World Congress, Turyn, Włochy, 1994, p. 1748-1753.
 2. Dong W.P., Mainsah E., Stout K.J.: Reference planes for the assessment of surface roughness in three dimensiorts. Int. J. of Machinę Tools & Manuf., 35, p. 263-271, 1995.
 3. Handzel-Powierża Z., Klimczak T.t Bartoszewicz A., Polijaniuk A.: Próba analizy różnic między rozkładem amplitudy mikrogeometrii powierzchni w ujęciu dwuwymiarowym i trójwymiarowym. Materiały Konferencji: Metrologiczne problemy w technikach wytwarzania. Koszalin - Mielno 1991, s. 126-135.
 4. Klimczak T.: Origins, magnitude and statistical significance of differences between roughness parameters of two- and three-dimensional characteristi-cs, Wear, 156, 1992, str. 19-31.
 5. Nowicki B., Kaczmarek J.: Investigations of the surface roughness rangę, Annals of the CIRP, 30, 1981, p. 493-^97.
 6. Pawlus P., Jabłoński J.: Differences Between Two - and Three - Dimensional Cylinder Surface Characterisation. Proceedings of Measurement’97 Int. Conf. On Measurement, Smolenice 1997, p. 132-135,
 7. Sayles R.C., Thomas T.R.: Mapping a smali area of a surface. Journal of Physics E: Scientiflc Instruments, 9, 1976, p. 855-861.
 8. Stout et al.: The development of methods for the characterisation of roughness in three-dimensions. Interim Report No.2 for EC Contract No.3374/1/0/170 /90/2, The University of Birmingham i L’Ecole Centrale de Lyon 1993.
 9. Tsukada T., Kanada T.: Evaluation of two- and three- dimensional surface roughness profiles and their confidence. Wear, 109, 1986, p. 69-78.
 10. Vorburger T.V.: Methods for characterizing surface topography. Tutorials in Optics, ed. D.T.Moore, Washington 1992.
 11. Whitehouse D.J.: A parameter rash - is there a cure?, Wear, 83, 1982, p. 75-78.
 12. Wieczorowski M., Cellary A., Chajda J.: Parameters for three dimensional surface texture character analysis. Proc. III Int. Symp. on Measurement Technology and Intelligent Instruments. Hayama, Japan 1996, p. 209-216.
 13. Wieczorowski M.: Stereometryczna ocena porównawcza powierzchni przy zastosowaniu różnych układów odniesienia profilometrów. Rozprawa doktorska, Politechnika Poznańska, Poznań 1996.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 3
Tables 0
Published 2003-05-01
Accepted 2003-04-04
Recieved 2003-03-03


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds