English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Łangowska-Śpiewak, Grażyna
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI http://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1639
Abstract Ładunki drobnicowe polskiego handlu zagranicznego w zdecydowanej większości występują w obrocie z państwami drugiego obszaru płatniczego, co znajduje swoje odzwierciedlenie w przeładunkach poszczególnych portów polskich. Na przestrzeni lat 1970-1985 zanotowano 37-procentowy spadek przeładunków drobnicowych w Gdańsku, niewielki, bo sięgający zaledwie 3 proc. wzrost tych przeładunków w Gdynii aż 53% ich wzrost w portach ujścia Odry, osiągnięty przede wszystkim dzięki wielokrotnemu zwiększaniu obrotów Bazy Promów Morskich w Świnoujściu.
Pages 131-149
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Tendencje przestrzennego rozmieszczenia ładunków drobnicowych w portach polskich w latach 1970-1985
Type Review article
References
  1. Analizy ekonomiczne Morskiego Portu Handlowego w Gdyni z lat 1981-1984.
  2. Broniek J.: Problemy eksploatacyjne nowego terminalu kontenerowego w porcie gdyńskim. PGM 1984, nr 7-8
  3. Materiały wewnętrzne ZPS-Ś z lat 1981-1985 /niepublikowane/.
  4. Polskie porty morskie w latach 1971-1985. TGM 1971-1985, nr 3,4
  5. Roczniki Statystyczne Gospodarki Morskiej 1971-1983
  6. Szwankowski S.A.: Problemy obsługi ładunków drobnicowych w portach polskich. TGM 1984, nr 4
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 0
Tables 10
Published 1988-03-01
Accepted 1988-02-03
Recieved 1988-01-09


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds