English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Advanced Search

 • Wielgosz, Mirosław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  This paper presents the problem of the “know-how” needed by the operators of vessel traffic supervision, monitoring, advisory and safety zone management systems required and maintained by marine navigators on their ships. The problem of the proper and correct interpretation of these systems is raised. Different types of ship safety zones, concerning both anti-collision and navigational purposes are presented, introducing the concept of hydrographic ship domain. Anti-collision and hydrographic domains were compared in order to establish mutual dependence. The factors influencing the two types of ship domains were analysed. The author proposed their merging and replacement with one universal domain, discussing its advantages and disadvantages. The analysis of the factors influencing the shape and size of such ship safety zones in conducted. The results in the different phases of research were presented and conclusions were drawn.
 • Afanasyeva, Olesya (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  This paper contains research on and methods of determining values for basic parameters of steganographic systems. In particular, a parameter of concealing the presence of information in a digital environment is researched. Using this particular parameter increases the degree of protection of a message introduced into a digital environment. This parameter is one of the fundamental ones in case of implementation of a steganalysis system. Besides that, this paper contains a review of parameters of redundancy of a digital environment and the parameter of steganogram resistance to technological transformations in digital environments.
 • Cepowski, Tomasz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  This paper presents mathematical relationships that allow forecast of the estimated sale price of new container ships, based on data concerning vessels built in 2005–2015. The presented approximations allow estimation of the price based on deadweight capacity (DWT) or the number of containers the ship will carry (TEU). The approximations were developed using linear regression and the theory of artificial neural networks. The presented relations have practical relevance in the estimation of container ship sale price needed in transport studies or preliminary parametric design of the ship. It follows from the above that the use of artificial neural networks to predict the price of a container ship brings more accurate solutions than linear regressions.
 • Prill, Katarzyna; Szymczak, Marcin (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  This paper presents the development of a methodology for the identification of possible intentional threats and key ship operations that may be significant for a ship’s security assessment, carried out by a Company Security Officer. The applicable international and domestic legal regulations regarding ship security systems are here analysed. Key factors and parameters that may provide support for the proper identification of realistic threats are also identified, giving practical relevance to this paper. The information reported here may be of support to those responsible for the development and revision of a ship’s security assessment as it addresses an important part of the maintenance of navigational safety of ship operations under the provisions of the International Ship and Port Facility Security Code – ISPS Code.
 • Szymański, Maciej; Wiśniewski, Bernard (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  The results of testing the Bon Voyage system for an ocean voyage are presented in this paper. The main assumptions of testing were: ETD – 26.08.2016 and ETA – 05.09.2016, as established by the owner. All the data have been obtained from an actual voyage of a post-Panamax shipping container through the North Pacific. Testing was repeated again after completion of the voyage (post-voyage analysis). The data indicate that improved results with respect to fuel consumption could have been achieved using a different moment of second stage testing. Possible problems at planning, programming, and optimizing of the route leading through the ECA (Emission Control Area) zones with the use of onboard routing systems are also presented.
 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Galor, Wiesław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono badania związane z cumowaniem statków do planowanej przystani dalbowej w Świnoujściu. Celem badań było określenie dopuszczalnych warunków hydrometeorologicznych bezpiecznego manewru cumowania. Ponadto na podstawie badań symulacyjnych przy wykorzystaniu komputerowego modelu statku i akwenu wyznaczono energię kinetyczną uderzenia statków w przystań oraz punkty pierwszego kontaktu.
 • Gucma, Stanisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Zaprezentowano nową metodą projektowania układu basenów portowych i nabrzeży, która nazywa się symulacyjną metodą optymalizacji układu dróg wodnych Jest ona znacznie nowocześniejsza i precyzyjniejsza od dotychczas stosowanych metod projektowania: klasycznej i symulacyjnej. Przedstawiono możliwości praktycznego zastosowania metody optymalizacji układu dróg wodnych przy projektowaniu na przykładzie przebudowy wschodniej przystani promowej w Świnoujściu.
 • Guziewicz, Jarosław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono analizę statystyczną manewrów cumowania statku w zakresie obsorbowanej energii kinetycznej uderzenia statku w nabrzeże. Analiza została Przeprowadzona na podstawie badań symulacyjnych wykonanych za pomocą komputerowego modelu ruchu statku stworzonego w Instytucie Nawigacji Morskiej WSM w Szczecinie. Wynikiem przeprowadzonych badań było przyjęcie modelu statystycznego, który w sposób najdokładniejszy reprezentuje badane zjawisko.
 • Kopacz, Zdzisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono metodą wyznaczania trasy żeglugowej przy zastosowaniu zaleceń przedstawionych w rezolucjach IMO. Na podstawie zaleceń zaprojektowano trasą dla statków z ładunkami niebezpiecznymi do Zatoki Gdańskiej. Informacje zawarte w artykule mogą być przydatne przy projektowaniu tras morskich oraz rozpatrywanych zagrożeń dla środowiska morskiego.
 • Pietrzykowski, Zbigniew (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Jedną z metod oceny bezpieczeństwa ruchu statków na akwenach ograniczonych jest metoda oparta na teorii zbiorów rozmytych. Podstawową trudnością jest określenie wartości odpowiednich funkcji przynależności zbiorów rozmytych. Przedstawiono wyniki badań nad określeniem modelu opisującego funkcje przynależności zbioru rozmytego bezpiecznej odległości dla manewru podążania statków na wybranym odcinku toru wodnego Swinoujście-Szczecin.
 • Wiśniewski, Bernard (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Określono współczynnik trudności podróży morskiej statku pod wzglądem pogodowym, w zależności od wysokości fali i jej kąta kursowego oraz czasu przebywania w warunkach sztormowych. Wykonano obliczenia dla wielu wariantów tras oceanicznych i zalecono praktykom wykorzystanie programu komputerowego oraz sposobu obliczeń dla celów planowania drogi statku.
 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Walczak, Aleksander (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono zadania i odpowiedzialność przedsiębiorstw żeglugowych wynikających ze zmian, jakie zaszły w znowelizowanej Konwencji SIC W Opracowanie jest przeglądem wymagań w stosunku do armatorów w zakresie załóg okrętowych, ich kwalifikacji, obsady i rejestracji, znajomości statku, stanowisk pracy i przepisów okrętowych, postępowania w czasie zagrożeń oraz gwarancji minimalnego czasu odpoczynku.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds