English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Advanced Search

 • Drozdowski, Józef; Kubiak, Albin (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Istnieje w kraju potrzeba opracowania i wdrożenia systemu regeneracji części maszyn i urządzeń okrętowych wykorzystującego nowoczesne technologie światowe. Względy techniczne, jak i ekonomiczne, uzasadniają wprowadzenie szeroko tego systemu, zwłaszcza w gospodarce rynkowej.
 • Hajdasz, Mariusz; Grabian, Janusz; Mumot, Jacek; Wilk, Ziemowit (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Transport morski ładunków masowych, szczególnie ropy naftowej i produktów jej przerobu, skroplonych gazów - nośników energii, węgla, ładunków sypkich, a także normalna eksploatacja statku stwarzają niebezpieczeństwo tworzenia mieszanin wybuchowych. W wielu przypadkach zapłon mieszanin Cybuchowych pochodzi od iskry mechanicznej. Prace eksperymentalne wymagają urządzeń symulujących warunki tworzenia iskry mechanicznej w atmosferze mieszanin wybuchowych. Autorzy dokonali przeglądu metod i stanowisk badawczych Dokonali adaptacji i przetestowali urządzenie tarciowe do bada-oia warunków zapłonu mieszanin wybuchowych.
 • Hajdasz, Mariusz; Drozdowski, Ryszard; Dunianazar, Tomasz; Winnicki, Zbigniew (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Dążenie do wzrostu jakości elementów maszyn wytwarzanych na drodze odlewniczej skutkuje powstaniem nowych technologii. Krystalizacja metalu w warunkach podwyższonego ciśnienia umożliwia uzyskiwanie szczególnych właściwości gotowego wyrobu. Zaprojektowano i wykonano stanowisko do prasowania ciekłego metalu z możliwością sterowania procesem krystalizacji. Stanowisko umożliwia wykonywanie próbek przeznaczonych do badania zjawiska tzw. barokrystalizacji.
 • Grabian, Janusz; Vykysaly, Stanislav; Kolavik, Petr (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Stosowanie nowoczesnej metody wytwarzania części maszyn, jaką jest odlewanie do form metalowych z krystalizacją ciekłego metalu pod zwiększonym ciśnieniem, wymusza prowadzenie badania zjawisk zachodzących podczas procesu krystalizacji Wystąpiła również potrzeba badania tych zjawisk w obszarze wysokich ciśnień. Zaprojektowano i wykonano urządzenie do prasowania ciekłego metalu, umożliwiające uzyskiwanie ciśnień rzędu 350 MPa. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne umożliwiają skrócenie czasu napełniania formy ciekłym metalem oraz szybki dosuw stempla do powierzchni ciekłego metalu.
 • Nowacki, Witold; Cernoharsky, Peter; Brzózka, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono strukturę układu sterowania siłownią firmy Norcontrol, jego zalety i realizowane funkcje. Opisano także przyjętą metodę i algorytm symulacji.
 • Drozdowski, Józef (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W artykule przedstawiono analizę statystyczną wyników badań eksploatacyjnych rozpylaczy okrętowych silników spalinowych zamontowanych na statkach P.M.H. Określono charakterystyki niezawodnościowe tych elementów oraz sformułowano wnioski co do przyczyn uszkodzeń i celowości wymian profilaktycznych wtryskiwaczy.
 • Kozłowska, Ewa (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Wyprowadzono nowy. poszerzony hamiltonian wibracyjno-rotacyjny w formalizmie Hougena, Bunkera, Johns ‘a. Zrobiono próbą reprodukcji widmu wj-bracyjnego dla cząsteczki dicyjanku siarki w obszarze niskich częstości. Do obliczeń użyto potencjału harmonicznego i potencjułu z podwójnym minimum dla drgania zginającego. Uzyskano nowe stale siłowe dla cząsteczki dicyjanku siarki.
 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Spotkaliśmy się po raz pierwszy 50 lat temu, u progu naszej marynarskiej kariery. Ja jako kursant Centrum Szkolenia Specjalistów Morskich. On w pierwszej grupie kandydatów do reaktywowanej po II wojnie światowej Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej, na podstawowym przeszkoleniu w usteckiej kadrze.
 • Banachowicz, Andrzej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Analizowano jedno z wielu zagadnień błędów systematycznych w określaniu pozycji na morzu. Wyprowadzono wzór na krzywą błędnych pozycji z namiaru i odległości, gdy namierzany znak jest błędnie zidentyfikowany. Przebieg tej krzywej można badać metodami analitycznymi lub numerycznymi.
 • Banachowicz, Andrzej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Problematyka obliczania elementów ortodromy jest dość złożona. Tradycyjnie w praktyce nawigacyjnej ortodromę traktuje się jako najkrótszą linię na sferze i odpowiednie obliczenia przeprowadza się z wykorzystaniem trygonometrii sferycznej. Jednakże w wielu zagadnieniach, w tym w algorytmach obliczania Współrzędnych w zautomatyzowanych systemach naw igacyjnych nie można korzystać z tak uproszczonych modeli. Tutaj przedstawiono jedną z metod obliczania elementów ortodromy, mającą praktyczne zastosowanie w algorytmach zautomatyzowanych systemów nawigacyjnych.
 • Bober, Ryszard (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Podjęto próbę oceny dokludności określania pozycji za pomocą systemu DCJPS na podstawie dostępnych w rejonie Zalewu Szczecińskiego sygnałów poprawek transmitowanych przez radiolatarnie: Dziwnów, Hammerodde i Wtis-trow. W trakcie badań okazało się, że praktycznie można wykorzystać do określania pozycji w rejonie Zalewu Szczecińskiego tylko sygnały radiolatarń Hammerodde i Dziwnów. Jednocześnie analiza wyników pomiarów wykazuje, że stacja Dziwnów ma znacznie mniejszą stabilność sygnałów poprawek niż Hammerodde i to zarówno jeżeli chodzi o poziom sygnałów, jak i ich jakość.
 • Galor, Wiesław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przeprowadzono analizą nazewnictwa bezpieczeństwa żeglugi, kryteriów oceny oraz wskaźników i miar Zaproponowano oceną bezpieczeństwa za pomocą wskaźników stanu zawodności i niezawodności nawigacji.
 • Gucma, Lucjan (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono koncepcją systemu przewidywania przyszłej pozycji i trajektorii ruchu statku oraz możliwości jego zastosowania w ramach systemów BCDIS lub ECS. Główną częścią opracowania jest opis badań mających na cetu Wykazanie przydatności wyżej wymienionego systemu w praktyce manewrowej. Jako kryterium porównawcze zastosowano wielkość obszaru manewrowego.
 • Gucma, Lucjan; Guziewicz, Jarosław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wszystkie etapy tworzenia komputerowego modelu kontaktu statku z nabrzeżem w celu wprowadzenia go do symulacyjnego modelu ruchu statku na akwenie ograniczonym.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds